Åtkomst till mer data innebär stora ekonomiska besparingar

”Vi ville dra nytta av situationen och få bättre insikt i vårt elnät."

– Per-Oddvar Osland, avdelningschef, analysavdelningen vid AEN

Fler än 200 000 mätare utbytta

Besparingar på hundratusentals euro

Utmaningen:

Att byta ut 200 000 mätare och utnyttja elnätet bättre

Brödtext I Norge baseras stora delar av privat och kommersiell energiförbrukning på el. Tack vare de enorma resurserna från vattenkraft kommer elektrifieringen att vara nära 100 % inom de kommande 10-20 åren. Bara i Agder fylke i södra Norge räknar Agder Energi Nett med en ökning av energiförbrukningen med flera hundra procent.

Den kraftiga ökningen resulterar i ett behov av att fördela förbrukningen, hantera toppbelastningar och kontinuerligt bygga ut elnätet. Som en del av denna utveckling beslutade NVE (Norges vattenresurs- och energidirektorat) att alla landets elkunder ska få sina elmätare utbytta mot intelligenta elmätare innan den 1 januari 2019. Utbytet banar väg för ett bättre utnyttjande av elnätet och möjlighet att erbjuda tjänster som kan bidra till att förändra kunders beteenden och minska förbrukningen.

Lösningen:

En databaserad och innovativ organisation som är redo för framtiden

År 2014 ingick Agder Energi Nett ett avtal med Kamstrup om att leverera intelligenta mätare för de cirka 200 000 kunder i elnätsbolagets försörjningsområde. I samband med valet av leverantör och partner betonade Agder Energi Nett att Kamstrup är en professionell organisation som levererar både högkvalitativ hårdvara och programvara som säkerställer stabil datainsamling. I och med avtalet skulle Agder Energi Nett inte bara kunna leva upp till kraven, de skulle också kunna minska kostnaderna från dag ett.
Läs mer
Stäng

Energibolaget hade en uttalad ambition att bli en databaserad organisation. Därmed valde bolaget att även utrusta 8 600 transformatorstationer med intelligenta mätare, nämligen Kamstrups OMNIPOWER® CT-mätare. Data från de många nätstationerna har varit avgörande för att ge Agder Energi Nett en detaljerad översikt över elnätet. Idag kan bolaget fatta beslut baserat på verklig kunskap och bygga ut distributionsnätet efter den kapacitet som behövs, samtidigt som bolaget uppnår betydande besparingar.

Det norska näringslivet drivs med el

I Danmark ställer värmepumpar i privata hem och ett växande antal elbilar nya krav på elbolagens infrastruktur, men i Norge ser det lite annorlunda ut. Här är det inte bara hushållen som elektrifieras, utan även stora delar av näringslivet.

”De största energikunderna kommer att vara lantbruk, tunga industrier och produktionsföretag,” säger Per-Oddvar Osland, avdelningschef, analysavdelningen vid AEN och fortsätter:

”Här i Agder har vi alltifrån datacenter till fiskodling på land och en stor ny fabrik som ska tillverka bilbatterier håller på att byggas. Alla dessa är företag som har en hög energiförbrukning."

Elektrifieringen av den privata bilparken har redan börjat, snart även kollektivtrafiken och på lite längre sikt räknar man med att den tunga trafiken och anläggningsarbete ska baseras på el. Detta är orsaken till att Agder Energi Nett uppskattar en tredubblad till fyrdubblad elförbrukning inom de närmaste 10 åren.

Från uppskattningar till en databaserad organisation

När NVE beslutade att kräva installation av intelligenta mätare hos alla norska förbrukare, valde Agder Energi Nett att gå steget längre och även installera intelligenta mätare i transformatorstationerna.

”När vi valde att investera ytterligare, handlade det om att vi hade en ambition att bli en databaserad organisation. Detta innebär att vi vill basera våra beslut på verkliga data och inte på bedömningar eller uppskattningar, vilket vi gjorde tidigare, ” säger Per-Oddvar Osland och tillägger:

”Vi har en överblick över spännings- och strömmätningar, och detta ger oss helt nya möjligheter. Vi har exempel där vi trodde att elnätet var överbelastat, men med hjälp av mätarna kunde vi se att det inte var så illa som vi trodde. På så sätt har vi kunnat undvika investeringar som vi annars hade gjort. Det har gjort att vi har kunnat spara en hel del pengar."

En annan fördel är möjligheten att lokalisera ouppmätt förbrukning, vilket ofta beror på installationer som kunderna hanterat felaktigt. I vissa fall kan det även förekomma avsiktlig stöld av el. Agder Energi Nett har redan sparat hundratusentals euro i förluster genom att upptäcka ouppmätt förbrukning.

Kamstrup är den ledande leverantören på den norska marknaden

Agder Energi Nett ställer många krav på sina partners, såsom finansiell soliditet, affärsetik, professionell organisering och drift, och självklart, en utvärdering av kvalitet och pris. I den övergripande utvärderingen presenterade Kamstrup det bästa erbjudandet för ett ”långsiktigt partnerskap” för datainsamling från kunderna i Agder.

Utöver partnerskapet med Agder Energi Nett har Kamstrup ingått partnerskap med flera andra norska elbolag, bland annat Smart Hub Northwest, Dalane Energy och AMS North. Detta understryker inte bara Kamstrups position som Skandinaviens ledande leverantör av intelligenta mätningslösningar, utan har också bidragit till att ge Kamstrup djup insikt i den norska marknaden, vilket gör att vi idag är den föredragna partnern för elbolag som kräver optimal integration mellan el-, vatten- och värmeförsörjning samt mätsystem.

Jordfel och ledningar som faller ned

Till skillnad från Danmark där de flesta elledningar är nedgrävda i marken, tvingas Norge installera sina ledningar i luften på grund av berggrunden. Detta innebär att det kan förekomma olyckor med ledningar som faller ned

”Tidigare fick vi endast kännedom om dessa olyckor när någon ringde in. I vissa fall kunde folk själva försöka flytta en 22 kW-ledning från vägen, vilket är livsfarligt. Tack vare mätarna vid transformatorstationerna får vi nu larm omedelbart, så att vi kan agera snabbt,” säger Per-Oddvar Osland.

Jordfel är en annan norsk ”specialitet” på grund av hur elnätet är draget. Det finns inte skydd mot jordfel på samma sätt som på andra ställen. Med de nya mätarna kan Agder Energi Nett tydligt se var felen finns.

”Med intelligenta mätare sparar vi arbete på mätningar i elnätet. I 90-95 % av fallen visar det sig att felet finns hos kunderna, vilket också innebär besparingar för oss,” understyrker Per-Oddvar Osland.

Affärsfallet motsvarar förväntningarna

Eftersom Agder Energi Nett valde att investera mer än vad myndigheterna krävde, har de givetvis varit mycket angelägna om ifall investeringen har lönat sig. Vid bedömningen av affärsfallet har man därför valt att bedöma den erforderliga investeringen och den frivilliga investeringen var för sig.

”Den första delen av investeringen som NVE krävde av oss har lönat sig, vi har fått tillbaka pengarna”, säger Per-Oddvar Osland och fortsätter:

”När det gäller den frivilliga investeringen, motsvarar den i stort sett våra förväntningar på vinst. Under de senaste 5 åren har vi sparat miljontals euro. Dessutom finns det nya vinster i form av data. Data gör det möjligt för oss att skapa analyser och rapporter. Vi har blivit en databaserad och mer innovativ organisation."

Stäng

”Vi har en överblick över spännings- och strömmätningar, och detta ger oss helt nya möjligheter. Vi har exempel där vi trodde att elnätet var överbelastat, men med hjälp av mätarna kunde vi se att det inte var så illa som vi befarade. På så sätt har vi kunnat undvika investeringar som vi annars hade gjort. Det har gjort att vi har kunnat spara en hel del pengar."

– Per-Oddvar Osland, avdelningschef, analysavdelningen vid AEN

Vill du ta reda på mer om OMNIPOWER® CT-mätare?

Läs mer här för att ta reda på mer om våra OMNIPOWER® CT-mätare och de kan vara till nytta för dig.

Läs mer

Vill du ta reda på mer om våra smarta mätningslösningar? Kontakta våra experter som är redo att hjälpa dig att hitta rätt lösning för dina utmaningar.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall