Energi Ikast förbereder elnätet för den gröna omställningen

”Med Kamstrups analysverktyg ligger vi steget före, innan säkringarna går.”

– Carsten Aagaard, driftchef hos Energi Ikast

Investering betalade sig själv på bara ett år

Extraintäkter för merförbrukning

Utmaningen:

Att förbereda elnätet för framtidens utmaningar

Den gröna omställningen har också nått till Ikast och denna ställer stora krav på stabiliteten i elnätet. I nybyggda villaområden ser man fler och fler elbilar i carportarna och många bostäder värms upp med hjälp av värmepumpar. De nya strömkrävande lösningarna innebär en ökad belastning på elnätet som man inte har upplevt tidigare.

För att kunna säkerställa ström till alla kunder finns det ett behov av att känna till exakt var belastningarna uppstår och var det finns behov av att förstärka elnätet, så att man kan undvika problem med för låg eller för hög spänning i ledningarna.

Lösningen:

Data ger överblick över elnätets belastning och tillstånd

Med hjälp av analysverktygen Power Flow och Power Quality Monitoring hämtar Energi Ikast data från ca 9 000 intelligenta mätare från Kamstrup. Man följer den exakta förbrukningen i det enskilda hushållet, avläser belastningen i ledningar, elinstallationer och transformatorer och kan upptäcka fel innan det uppstår större skador. Den exakta överblicken gör det även möjligt att se vilka ledningar som behöver bytas ut, vilket gör att man kan planera sina investeringar i elnätet baserat på var det finns ett verkligt behov av att byta ut och inte bara på grund av ålder som tidigare. Och tack vare stora tidsbesparingar, färre reparationer och extraintäkter från kunder har lösningen betalat sig själv på kort tid.
Läs mer
Stäng

Elbilar kräver att vi lägger in en högre växel

Den gröna omställningen på elområdet, och i synnerhet alla elbilar, medför stora utmaningar för elnätsbolagen. På många platser är elnätet inte dimensionerat för alla de elbilar som laddas vid i stort sett samma tidpunkt varje dag. För att kunna hantera de nya utmaningarna behöver elnätsbolagen kunskaper om förbrukning, spänning samt elnätets tillstånd.

”Kort sagt hade vi tidigare en toppbelastningsperiod om året, och det var de två timmarna på julafton då alla skulle få julmiddagen klar. Så länge elnätet kunde klara av det så var vi ”home free”, säger Carsten Aagaard, driftschef hos Energi Ikast, och tillägger:

”Men med elbilarna så är det faktiskt julafton varje dag. Det innebär att vi behöver lägga in en högre växel och ha ännu bättre kontroll på vårt elnät för att kunna hänga med i utvecklingen.”

Intelligenta investeringar i elnätet

”Det råder inga tvivel om att vi kommer att behöva investera en del i elnätet i framtiden. Men för första gången kan vi planera våra investeringar och förstärka elnätet där vi vet att det faktiskt finns ett behov av det. Och inte bara där vi tror att det behöver bytas ut”, förklarar Carsten Aagaard.

Med Kamstrups lösning kan Energi Ikast inte bara se vad som ska underhållas här och nu på grund av överbelastning. Man kan även planera på lång sikt, det vill säga vad som ska underhållas om tre, fem eller kanske 10 år.

”Det betyder att vi kan investera smartare än vi tidigare kunde. Och det är ett fantastiskt redskap i samband med Energistyrelsens krav på nätutvecklingsplaner som vi måste ha klara nästa år”, säger Carsten Aagaard.

Fler elnätskunder betalar numer för vad de faktiskt förbrukar

”Fram till att vi fick Kamstrups lösning gjorde vi i stort sett som vi alltid gjort. Det vill säga att vi reellt tittade på hur många kilowatt som förbrukades. Trots att mätarna kunde berätta mycket mer för oss”, säger Carsten Aagaard.

Tidigare krävdes det en stor arbetsinsats för att ta reda på vilka konsumenter som använde mer ström än de betalade för. Fyra gånger om året slog man ihop kalkylblad med avräkningar och avläsningar, beräknade och validerade. Det krävde mycket resurser.

Enligt Carsten Aagaard kunde de identifiera hela 43 kunder som överskred den avtalade förbrukningen när Power Flow aktiverades. Dessutom har han en förväntan om att de tack vare Kamstrups lösning ska kunna identifiera flera industrikunder som i dagsläget inte betalar för all den ström som de använder.

”Nu har vi allt visualiserat på skärmen och kan omedelbart se om och var det finns någon som överskrider den mängd de har betalt för. Och då kan vi skicka en liten hälsning till dem”, säger Carsten Aagaard.

En lösning som sparar tid

Med Power Flow och Power Quality Monitoring kan Carsten Aagaard och hans kopplingsledare snabbt få en överblick över elnätet. Och om det uppstår något fel kan de reagera omedelbart.

”Jag har skapat ett par fasta skärmbilder så att jag bara behöver lägga 5–10 minuter om dagen för att få överblick. Det ger mig ett lugn att kunna se att saker och ting går som förväntat”, berättar Carsten Aagaard och fortsätter:

”Det betyder också att vi nu är mycket mer effektiva. Förr upptäcktes ett fel oftast först när kunden ringde till oss. Sedan skulle vi först skaffa oss en överblick över området, utföra mätningar och beräkningar. Nu kan reagera direkt. Ibland hinner kunden inte ens upptäcka problemet innan vi har löst det.”

En lösning som sparar pengar

Generellt betyder lösningen att Energi Ikast har möjlighet att ligga steget före. Tillsammans med tidsbesparingarna betyder det också ett antal besparingar på andra utgifter.

”Tack vare Kamstrups lösning har vi hittat lösa anslutningar i elinstallationer som vi har åtgärdat innan kunderna drabbas negativt. Det har sparat in en del försäkringspengar. Samtidigt har det också räddat en del elinstallationer från att gå sönder”, säger Carsten Aagaard, som bedömer att Energi Ikast sparar utgifter för utbyte av omkring sju elinstallationer varje år.

De totala besparingarna i arbetstimmar, byten och försäkringsskador samt de extra intäkterna innebär att lösningen med Power Flow och Power Quality Monitoring redan har betalat sig själv på mindre än ett år efter att den togs i bruk.

 
Stäng

”Med Kamstrups analysverktyg ligger vi steget före, innan säkringarna går.”

– Carsten Aagaard, driftchef hos Energi Ikast.

Din fullservicepartner

Vi levererar en integrerad lösning som täcker hela värdekedjan för intelligent mätning och vi hjälper elnätsbolag att förenkla sin drift av intelligenta mätare och administrera ett effektivt elnät.

Läs mer

Vill du veta mer om våra analysverktyg? Kontakta våra experter som kan hjälpa dig att hitta de rätta analysverktygen för att lösa dina utmaningar.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Relaterade kundcases