Värme
Fjärrvärme
Smart mätning
Energieffektivitet

Nya möjligheter med smart mätning

Efter att bolaget ersatte över hälften av alla sina 56 000 mätare med Kamstrups smarta mätare, har fjärrvärmeleverantören AffaldVarme Aarhus i Danmarks näst största stad, redan minskat sina vattenförluster med 100 m3 per dag. Bolaget förväntar sig att halvera amorteringsperioden på sin investering på 33 miljoner euro, med ytterligare optimering baserad på frekventa data.

När AffaldVarme Aarhus (AVA) tvingades byta ut två tredjedelar av sina utslitna värmemätare år 2012, beslutade sig bolaget för att utföra bytet på det mest ekonomiskt lönsamma sättet. Detta innebar att ersätta alla mätare med fjärravlästa mätare, samt introducera läckageövervakning och förbättra kundengagemanget som en del av den smarta mätningslösningen från Kamstrup.
 
Den ökade mängden data har gjort det möjligt för en helt ny nivå av analys, felsökning och introduktion av förbättringsalternativ. Därmed är lösningen även en del av Aarhus plan att uppfylla sitt mål att bli ett koldioxidneutralt bolag innan år 2030.
 
Minskade vattenförluster och lägre kostnader
Förutom att ge en bättre överblick över värmeförbrukningen, säkerställer mätningslösningen även att läckage upptäcks snabbare i det 2 000 km stora fjärrvärmenätet, som dagligen förser värme åt nästan 300 000 personer.
AVA förlorade tidigare ungefär 285 kubikmeter (m3) vatten varje dag. Bolaget förväntade sig att implementeringen av smarta mätare skulle minska den dagliga vattenförlusten med 50 m3, vilket skulle resultera i årliga besparingar på omkring 240 000 euro. För tillfället har AVA redan minskat sina förluster med 100 m3 per dag, trots att det finns över 20 000 nya mätare som ännu inte är i drift. Minskningen av förlusterna är både fördelaktigt för bolagets slutresultat och för miljön. 
 
Utrullningen av smarta mätare ger även AVA värdefull kunskap om distributionsnätets tillstånd, som tidigare var en okänd faktor. Bolaget kände t.ex. inte till skicket i nätet eller om rördimensionerna var optimala. 
 
"Idag har vi en fullständig överblick över nätverket och den kunskapen ligger till grund för att vi på bästa sätt ska kunna hantera och optimera nätverket,” säger Erik Brender, projektledare vid AffaldVarme Aarhus.
Dessutom har AVA praktiskt taget eliminerat administrativa kostnader för att rätta till saknade eller felaktiga avläsningar. Detta ger kunderna både tryggare och billigare värmeförsörjning – för att inte tala om exakt och noggrann fakturering. 
 
På liknande sätt, tack vare ökad insikt, har kundservicen förbättrats avsevärt och AVA kan bättre identifiera och råda kunderna om hur de kan optimera sina värmesystem. 
 
Tillsammans med fjärravläsning av mätare introducerade AVA även elektronisk mätarstyrning, vilket innebär att värmemätare kontrollerar sin egen mätprecision med hjälp av två identiska flödesmätare och tre temperaturgivare. Detta sparar AVA den kostsamma årliga processen som innefattar att skicka ut tekniker till tusentals mätare för att utföra tester och byten. På samma sätt skonas kunderna från besök från tekniker, och dessa besök kommer att upphöra två år efter att installationen har slutförts.

”Vi gjorde ett businesscase för projektet, men resultaten har redan överträffat våra förväntningar. Om vi fortsätter att se den här typen av resultat, förväntar jag mig att vår investering betalar sig redan efter halva tiden av mätarnas förväntade livslängd på 16 år,”

Erik Brender, projektledare vid AffaldVarme Aarhus

Transparens möjliggör förbättrad energieffektivitet

I och med att affärsvillkoren i hela uppvärmningsområdet ändras, kommer AVA förlita sig mer på snabbt och kontinuerligt fastställande av hur värmesystemet kan drivas med störst ekonomisk fördel, timme för timme. 
 
Detta förutsätter en transparens i distributionsnätet som endast kan komma från den stora mängden frekventa och noggranna mätdata som möjliggörs med hjälp av fjärravläsning. 
 
Genom att t.ex. jämföra kundernas förbrukningshistorik med hur mycket värme bolaget har köpt, använt och förlorat - och till vilket pris - kan AVA bättre anpassa värmeproduktionen med den mängd värme som de faktiskt säljer.
Om bolaget i prognoser kan se att temperaturen sannolikt kommer att sjunka, kan de använda kunskapen till att planera produktionen optimalt och t.ex. bygga upp värme i nätverket. 
 
Erik Brender förväntar sig att AVA inom ett år ska ha etablerat ett smart värmenät som kopplar samman produktionsdata med förbrukningsdata från mätare.
 
Detta ger bolaget helt nya möjligheter att använda historiska data, förbrukningsmönster, energiprestanda i byggnader och mer för att ytterligare optimera energieffektiviteten för värmeförsörjningen.

Om projektet

  • 56 000 fjärrvärmeanslutningar
  • Automatisk mätaravläsning
  • Systemdrift från Kamstrup
  • Läckageövervakning
  • Elektronisk mätarstyrning
  • Tidsram: 2012-2017

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6