Vatten
Lagstiftning
Hållbarhet

Är bakterier en del av din agenda?

Under de senaste åren har Kamstrup undersökt förekomsten av bakterier i produktionen av vattenmätare. Rätt förpackning, i kombination med förebyggande mätningar i laboratoriet, representerar de grundläggande villkoren för att minimera risken för bakterieangrepp. Ingen går säker från bakteriella infektioner, men det finns gott om möjligheter att minska risken för angrepp av t.ex. de vattenburna patogena bakterierna Pseudomonas aeruginosa.

Att sätta stopp för bakterier

Rena produktionsanläggningar
På Kamstrup introducerar vi kontinuerligt initiativ för att säkerställa att våra vattenmätare är av högsta kvalitet och uppfyller hygienkraven när de lämnar våra produktionsanläggningar. All produktion av vattenmätare sker i vår danska produktionsanläggning som överensstämmer med modul B + D för det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID).

Dessutom har vi paketerat våra vattenmätare för bostäder (MULTICAL® 21) i lufttäta blisterförpackningar sedan år 2013. Detta säkerställer att vattenmätarna inte utsätts för påverkan från omgivningen, till dess att de tas i bruk, varken vid förvaring eller under transport.

På Kamstrup är kundnöjdheten av högsta prioritet. Alla vattenmätare, utan undantag, testas vid våra egna anläggningar för att säkerställa överensstämmelse med gränserna för kalibreringsfel. Vid genomgång av testerna desinficeras vattenmätarna.

Vi desinficerar vattnet i våra testbänkar med en elektroniskt styrd tillsättning av väteperoxid eller natriumhypoklorit och vattnet byts ut regelbundet för att säkerställa hög vattenkvalitet. Detta garanterar rena produktionsanläggningar, samt vattenmätare av högsta kvalitet och hygien.

Fokus på hygien

För att säkerställa att våra vattenmätare inte utsätts för skadliga bakterier varken vid produktion, förvaring eller transport, har vi utvecklat ett hygienkoncept för vattenmätare som är godkändt för dricksvatteninstallationer. Läs mer om konceptet här:

Till labbet

Kvalitetssäkring med avseende på hygien är en väsentlig uppgift hos Kamstrup. Därför samarbetar vi med utomstående, ackrediterade laboratorier. Laboratorierna utför mikrobiologiska analyser av både testbänkar och vattenmätare.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6