Dataintegritet

Som organisation måste vi kunna redovisa hur vi samlar in, skyddar och hanterar personliga data i enlighet med GDPR.

Kamstrup hanterar personliga data om medarbetare, användare av våra onlinelösningar och slutanvändare av våra digitala mätningslösningar. Detta är en uppgift som vi tar på största allvar.

Skydd av personliga data

På följande sidor kan du läsa mer om hur vi tar hand om dina och dina kunders data. För att skydda dina data, ställer vi höga krav både på oss själva och vår IT-säkerhet hos Kamstrup. Vi strävar efter att följa de högsta standarderna; därmed är vi certifierade i enlighet med ISO27001 och granskade i enlighet med ISAE3000.

Se våra certifieringar här.

Du kan även erhålla vår ISAE3000-rapport genom att kontakta dpo@kamstrup.com