Databehandlingsavtal

Som databehandlare är vi skyldiga att underteckna ett databehandlingsavtal med alla våra kunder, för vilka vi hanterar personliga data. Vi hanterar denna typ av data i relation till serviceavtal gällande hosting, support eller systemdrift.

Databehandlingsavtalet anger vilka rättigheter och skyldigheter datakontrollern och databehandlaren har avseende behandling av personliga data.

Nedan hittar du vårt utkast till databehandlingsavtalet. Följande databehandlingsavtal kan inte redigeras. Om du vill använda den här mallen kan du kontakta oss på e-postadressen nedan.

Om du har några frågor, kan du kontakta oss på dpo@kamstrup.com.