Datasäkerhet

Uppfyller din lösning kraven i GDPR?
Enligt GDPR måste du som bolagschef eller fastighetsförvaltare kunna redovisa hur du samlar in, skyddar och hanterar förbrukningsdata. Du måste kunna dokumentera säkerheten i mätningslösningarna, samt på vilket sätt du och dina leverantörer arbetar med datasäkerhet.  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhet, inklusive i formuläret för vår ISO27001-certifiering som har integrerats i våra mätningslösningar från början. Vid begäran kan vi dela med oss av dokumentation om hur vi har implementerat datasäkerhetslösningar.

Dokumentation och vanliga frågor

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och dokumentation för att ge dig mer information om underbehandlare, tredjelandsöverföringar o.s.v.

En säker lösning

Vårt viktigaste arbete i relation till förordningen är att leverera mätningslösningar som överensstämmer med de tillämpbara kraven. Vi ställer höga säkerhetskrav på oss själva och våra lösningar och vi försöker ständigt vara i framkant när det gäller utveckling av teknologi, genom att kontinuerligt låta våra interna specialister testa och utmana våra system. Genom att integrera säkerhet i vår utvecklingsprocess från början, innebär det att mätarna, systemen och processerna är utformade på ett sådant sätt att säkerheten som omger våra data, ligger på en hög nivå. 

Fem säkerhetsprinciper

Vi har definierat fem säkerhetsprinciper som vi alltid utgår ifrån när vi utvecklar våra lösningar. Principerna ser till att lösningarna överensstämmer med kraven och att data hanteras konfidentiellt.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6