Individuell måling
Smartmåling
Vanntap
Driftseffektivitet

Velkommen til en enklere arbeidsdag

Smartmåling er her for å hjelpe deg hver eneste dag!

Tar håndtering av vannmålinger og fakturering for mye av tiden din? Fører måleravlesninger, oppfølginger eller lekkasjer/brudd til unødvendige kostnader og håndtering i de eiendommene du administrerer, og hos beboerne der? La oss gjøre arbeidsdagen enklere for deg. Måleravlesningssystemet READy tar vannmålingen din til et helt nytt nivå ved at jobben gjøres raskere, og dermed har du en ting mindre å bekymre deg om.

Fordeler med fjernavlesningssystemet READy:

1) Du sparer tid

 • READy frigir tid, slik at du kan konsentrere deg om andre viktige oppgaver - ikke lenger tidskrevende manuelle avlesninger.
 • READy sikrer en rask og pålitelig innsamling av målerdata fra alle leiligheter samtidig - ingen mer tidkrevende planlegging.
 • READy tilbyr en rask, presis og pålitelig innhenting av forbruksdata fra alle målere - ingen oppfølging av unøyaktig eller manglende avlesninger.
 • READy lar deg eksportere forbruksdataene til faktureringssystemet ditt med bare et par klikk - ingen flere vanskelige dataoverføringer eller behov for tilleggssystemer.

2) Du sparer penger

 • Data i sanntid gir deg en essensiell innsikt for optimalisering av driftsoppgaver. 
  Dette gjør at du kan prioritere vedlikeholdet i henhold til nødvendighet, og håndtere problemer når det er behov for det.
 • Hvis det oppstår lekkasjer, brudd eller andre uregelmessigheter, blir du varslet via e-post/SMS med en gang. På denne måten kan du reagere raskt, og dermed markant redusere de direkte og indirekte skadene.
 • Dataene som blir tilgjengelig i sanntid gir en rettferdig og nøyaktig fakturering av beboerne basert på det reelle forbruke fremfor estimater. Dette betyr at du kan bruke mindre tid på fakturering, og dermed reduseres administrasjonskostnadene.

3) Du sparer vann

 • Kontinuerlige måleravlesninger åpner for en umiddelbar registrering av lekkasjer, brudd og andre uregelmessigheter. Dette reduserer overforbruk drastisk samt det unødvendige vanntapet.
 • Sanntids overvåkning gjør at du kan administrere vannforbruket i de forskjellige leilighetene, og handle for å redusere det om det er nødvendig.
 • Vanntap øker levekostnadene for beboerne i boligkomplekser unødvendig. 
  Ved å håndtere dette problemet så hjelper du miljøet, din miljøprofil og beboerne.

Men viktigst av alt, arbeidsdagen din blir enklere

For at du skal kunne gjøre jobben mer problemfri, så må du ha de rette verktøyene. Ved å kombinere våre ultralydsbaserte målere med READy så får du en fordel: READy sikrer den effektive og pålitelige fjernavlesningen som våre nøyaktige og pålitelige målere trenger for at dataene fra de skal kunne bli benyttet på best mulig måte.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6