Smart energimåling

Våre ultralydsbaserte varme-/kjølemålere har med utgangspunkt i vår mer enn 70 år lange erfaring, kombinert de høyeste ambisjonene med vår evne til å hele tiden kunne flytter grensene for innovasjon. "And we walk that talk." Så sammen med kundene våre utvikler vi løsningene som ikke bare dekker deres behov i dag, men også de utfordringene og mulighetene som vil komme.

Alle målere produseres i henhold til de høyeste europeiske standard, slik at du kan være trygg på at enhver enhet som forlater produksjonslinjen hos oss er like god som den forrige, og hvor den høye nøyaktigheten og kvaliteten er på et konstant nivå. For energieffektivitet, optimalisering og kostnadseffektivitet er dette en stor del av løsningen. For du kan ikke optimalisere det du ikke måler. Og bare med en pålitelig måling kan du ta de avgjørelsene som gir klare fordeler, både finansielt og ressursmessig, samtidig som du gjør ting på en smartere måte.

Uavhengig av om du foretrekker en enkel eller mer avansert energimåler, så har vi løsningen for deg. Jo høyere produktnavnet er, jo flere funksjoner har måleren. Det eneste spørsmålet er: Hvilke behov må måleren dekke? Uavhengig av hva din virksomhet krever, så er målet vårt det samme: Maksimere verdien du skaper.

Borettslaget Gildbroterrasserne, Danmark

"Vi leser av målerne minst en gang i måneden for å samle inn data. Da kan vi forsikre oss om at vi oppdager eventuelle lekkasjer tidlig. Før vi fikk fjernavlesningssystemet var det bare ikke mulig å oppdage mindre lekkasjer i leilighetene før vi utførte den årlige avlesningen."

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6