Warmte
Water
Databetrouwbaarheid
Databeveiliging

De waarde van data

Elke succesvolle optimalisatie begint met de juiste en betrouwbare data

Meter data analytics

Hoe meer data u hebt, hoe meer waarde u kunt creëren

Meterdata is kennis. Zonder gedetailleerde informatie over de feitelijke staat van het netwerk en de energiestroom binnen het systeem, kunnen warmteleveranciers niet weten welke aanpassingen ze moeten doen en het effect ervan niet evalueren. Kortom, wat u niet meet, kunt u niet optimaliseren. En wanneer de frequentie van het uitlezen van data toeneemt, neemt ook de basis toe voor optimalisatie en voor de waarde die u kunt creëren.
Meter data analytics

Negen voorbeelden van optimalisatie op basis van data

De kennis die gehaald kan worden uit frequent uitgelezen meterdata biedt een schat aan gebruiksmogelijkheden die warmteleveranciers kunnen benutten bij de dagelijkse werkzaamheden. Hieronder volgen enkele van de meest relevante toepassingen, vandaag en in de toekomst.

Bescherming van inkomsten

Frequent uitgelezen data zorgen voor een altijd actuele en nauwkeurige basis voor facturatie en ze geven leveranciers volledige controle over hun inkomsten. U kunt bijvoorbeeld het verbruik van eindgebruikers nauwkeurig bewaken om te zien of het zich ontwikkeld zoals verwacht, wat vroegtijdige opsporing van fraude en andere onregelmatigheden mogelijk maakt. Daarnaast is constante controle van de meters mogelijk met frequent uitgelezen data, waardoor defecten zoals een kapotte temperatuurvoeler snel gedetecteerd en verholpen kunnen worden.

Verbeterde klantenservice

Slimme metingen stimuleren een pro-actievere dialoog met eindgebruikers, omdat leveranciers ze de gevolgen van hun energieverbruik kunnen laten zien en ze op data gebaseerd advies kunnen geven over individuele energieoptimalisaties. Dit is een essentieel onderdeel voor het behoud van stadsverwarming als een aantrekkelijk en concurrerend product.

Identificatie van defecte of verkeerd ingestelde onderstations

Met frequent uitgelezen data kunt u mogelijkheden voor verbetering identificeren en proactief contact opnemen met relevante eindgebruikers om ze te helpen bij de optimalisatie van hun verwarmingsinstallatie.
Naar schatting kan 75% van alle onderstations verbeterd worden wat betreft efficiëntie en kunnen de problemen geïdentificeerd worden met waarden per uur van slimme meters.

Gadd, H. (2014). To analyse measurements is to know!

De temperaturen binnen het distributienet bewaken

Temperaturen binnen het distributienet moeten omlaag om de energie-efficiëntie te verbeteren en om de juiste omstandigheden te creëren voor de integratie van bijvoorbeeld zonne-energie en warmtepompen binnen het netwerk. Frequent uitgelezen data biedt u online bijgewerkte informatie over de actuele temperaturen binnen het netwerk, wat de basis is voor het bepalen van het laagst mogelijke niveau van de aanvoertemperatuur om een aanvaardbare service aan uw eindgebruikers te kunnen blijven leveren. Dat is vooral van belang bij stadsverwarmingsnetwerken met lage temperatuur waar het vaak gaat om een aanpassing van een paar graden afhankelijk van het seizoen. Daarnaast kunt u eindgebruikers die een te hoge retourtemperatuur veroorzaken snel identificeren, benaderen en begeleiden.

Lekdetectie

Sommige energiemeters kunnen zowel de aanvoer als retour meten, wat leveranciers in staat stelt om gebouwen te identificeren waar behandeld water van het distributienet verloren gaat in gebouwen of onderstations. Het bewaken en terugdringen van lekkages zorgt voor een kostenbesparing bij het toevoegen en verwarmen van nieuw behandeld water in het systeem en stelt u in staat om installaties te detecteren waar waterinfiltratie in het stadsverwarmingssysteem problemen veroorzaakt met de kwaliteit van het behandelde water.

Identificatie van warmte- en waterverlies

Door frequent uitgelezen data van eindgebruikers te combineren met informatie van strategische locaties binnen het algehele distributienet kunnen leveranciers het verschil identificeren tussen de aangevoerde energie in de afzonderlijke netwerkzones in vergelijking met de warmte die daadwerkelijk verbruikt wordt in de gebouwen. Zodoende kunt u het warmteverlies voortdurend bewaken en negatieve of positieve trends snel opmerken. Binnen strategische delen van het netwerk kunnen energiemeters aangevuld worden met andere metingen, bijvoorbeeld van druk, om nog meer gedetailleerde informatie over het netwerk te krijgen.

Meer betrokkenheid van de eindgebruiker

Met regelmatigere data kunnen leveranciers eindgebruikers extra diensten bieden, bijvoorbeeld voor energiebeheer - zoals eButler - of kunnen ze aanbieden de verwarmingsinstallatie van de eindgebruiker zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast maken real-time meterdata het mogelijk om in de toekomst nieuwe facturatieregelingen te introduceren die een energiezuinigere warmtevoorziening ondersteunen. Dergelijke regelingen zouden mogelijk gebaseerd kunnen worden op de flexibiliteit van eindgebruikers in plaats van op hun energieverbruik, waardoor ze meer warmte kunnen gebruiken als er een overschot op het netwerk aanwezig is en tijdens piekuren vertrouwen op thermische opslag.

Gebouwen modelleren

Voorspellen hoe gebouwen zich zullen gedragen onder verschillende omstandigheden zal een essentieel hulpmiddel zijn voor het plannen van de productie, waarbij de gebouwen gebruikt worden voor thermische opslag of om de behoefte aan renovatie te evalueren. Het modelleren van gebouwen kan worden gebruikt voor energielabels en om suggesties voor verbetering te doen op basis van hun thermische profiel. De kennis dat een gebouw altijd slecht presteert bij een koude westenwind of dat het rendabel kan zijn om ramen te vervangen zodat ze meer zonne-energie absorberen zou u in staat stellen om de nodige maatregelen te treffen voor betere energieprestaties.

De piekvraag sturen

Voor meer concurrentievermogen en een optimale productie is het vaak wenselijk om pieken in de vraag te beperken. Slimme meters kunnen worden gebruikt om het vermogen van een verwarmingsinstallatie te beperken om zo de piekvraag van eindgebruikers te sturen. Dit kan de juiste omstandigheden creëren om meer en meer gebouwen aan te sluiten op het bestaande stadsverwarmingssysteem, wat een zeer belangrijk onderwerp is in de toekomst van de EU waarin stadsverwarming meer gestimuleerd wordt. Het antwoord is niet altijd het eenvoudigweg vervangen van alle ondergrondse leidingen om de capaciteit te verbeteren, dat kan namelijk zorgen voor hogere kosten en stadsverwarming minder aantrekkelijk maken.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6