Warmte
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Digitalisering
Smart metering

Energiezuinige warmtevoorziening

Stadsverwarming in de nieuwe realiteit voor energie

Slimme metingen vormen de basis voor hoge energie-efficiëntie door stadsverwarming te voorzien van transparantie en op data gebaseerde kennis

De nieuwe realiteit voor energie vraagt om een geïntegreerd en slim energiesysteem met stadsverwarming als vanzelfsprekende hoeksteen. Om de energie-efficiëntie te verbeteren en om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en restwarmte te faciliteren is echter een mate van transparantie vereist in het stadsverwarmingssysteem dat alleen bereikt kan worden met regelmatige en nauwkeurige meterdata.

Dat betekent dat slimme metingen essentieel zijn als middel om te voldoen aan de uitdagingen van het geïntegreerde energiesysteem en, net zo belangrijk, als platform voor het realiseren van de mogelijkheden die hiermee gepaard gaan. In deze whitepaper gaan we in op deze nieuwe realiteit voor energievoorziening en welke rol stadsverwarming hierin speelt. We kijken nader naar de karakteristieken van een slim energiesysteem en verkennen het belang van efficiëntie en transparantie binnen de volledige keten, tot de eindgebruiker aan toe.

Afsluitend lichten we een tipje van de sluier op over de invloeden en stimulans van stadsverwarming in de toekomst. Download nu uw exemplaar van onze whitepaper om meer te weten te komen.

De aandacht verplaatsen en de lat hoger leggen

Stadsverwarming ligt centraal in een echt geïntegreerd energiesysteem, waarin de vraag zich aanpast aan de fluctuerende productie op basis van hernieuwbare bronnen en restwarmte. Dat vraagt echter om veel meer flexibiliteit dan tot nu toe gebruikelijk.

Daarbij moeten de beschikbare energiebronnen zo efficiënt en duurzaam gebruikt worden als mogelijk is, onderwijl zorgend voor de ideale omstandigheden voor de integratie van hernieuwbare bronnen.

Download onze whitepaper en kom meer te weten over hoe hogere energie-efficiëntie hand in hand gaat met lagere temperaturen en flexibelere distributie.

Transparantie ontsluit nieuwe mogelijkheden

De voorwaarde voor hoge energie-efficiëntie en het feitelijke fundament van de energietransitie is transparantie.

Om te kunnen voldoen aan efficiëntiedoelen en om de productie dichter op de limiet te houden, moeten leveranciers precies weten wat er in het netwerk gebeurt; vooral op kritieke punten en te allen tijde. Deze mate van transparantie kan alleen worden bereikt met slimme metingen. Slimme energiemeters geven leveranciers een gedetailleerd overzicht van de actuele status van het distributienet, waardoor het direct kan worden geoptimaliseerd.

Middels frequente meteruitlezingen, per uur of zelfs elke vijf minuten, kunnen leveranciers het netwerk op nieuwe, eenvoudigere manieren bewaken en beheren. Dit maakt operationele optimalisaties en beperking van verspilling mogelijk. Verder kunnen leveranciers met de frequente meterdata van slimme meters eventueel eindgebruikers identificeren en helpen als ze begeleiding nodig hebben bij energiebesparingen.

Daarnaast kan bewustzijn leiden tot eindgebruikers die zuiniger met energie omspringen, waarvan zowel zij als de leveranciers kunnen profiteren.

Een nieuwe stap zetten met technologie – door samenwerking

De Kamstrup-oplossing voor het meten van het energieverbruik vertegenwoordigt een nieuwe generatie smart metering. Door de combinatie van de nieuwste technologie, afstandsuitlezing en geavanceerde lekdetectie bieden onze oplossingen voor warmte en koude het hoogst mogelijke niveau op het gebied van controle, efficiëntie en flexibiliteit.

Download uw exemplaar van onze whitepaper en leer navigeren met de nieuwe voorwaarden van een digitale warmtevoorziening.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6