Tiivis kumppanuus mullistaa Novafosin vuotovalvonta-prosessin

”Leak Detectorin avulla olemme saaneet optimoitua vuotovalvontamme ja pystymme tarttumaan toimenpiteisiin.”

– Mette Fogtmann, projektipäällikkö, Novafos

Yli 25 000 mittaria rekisteröity Leak Detector -järjestelmään

88 vuotoa havaittu

Haaste:

Automatisoimaton vuotovalvonta on tehotonta

Hankkeen alussa Tanskan suurimpiin vesilaitoksiin kuuluva Novafos etsi uutta, älykästä mittausratkaisua, jonka avulla pystyttäisiin mittaamaan vedenkulutusta Kööpenhaminan pohjoispuolella sijaitsevissa kunnissa. Mittarinluenta ja kulutusraporttien laadinta tehtiin käsin, joten niihin kului paljon aikaa. Samasta syystä kulutusdataa oli hankala hyödyntää toimintojen optimointiin, mikä lisäsi resurssien tarvetta. Vesilaitos etsi etäluettaviin mittareihin perustuvaa ratkaisua liiketoiminnan ja asiakaspalvelun optimointiin. Tarjouskilpailun voitti Kamstrup. Novafos investoi yli 80 000 älykkääseen flowIQ® 2200 -vesimittariin, jotka otettiin käyttöön jakeluverkon kaikissa osissa.

Tanskan lainsäädännön edellyttämänä ja ankarien sakkojen välttämiseksi Novafosin on varmistettava, että vesilaitoksen jakelualueen vesihukka pysyy alle 10 prosentissa. Laitoksen vuotovalvonta perustui alun perin aluekohtaiseen yöajan virtaamadataan. Siksi suuria alueita oli edelleen tarkistettava manuaalisesti, jos vuotoveden määrissä oli kasvua tai vuotoa epäiltiin. Tanskan lainsäädännön määräysten noudattamista oli tehotonta varmistaa tällä tavalla. Vesilaitoksella tarvittiin ratkaisu, joka optimoisi koko vuotovalvontaprosessin.

Ratkaisu:

Leak Detector paikantaa vuodot datan avulla

Päätettyään saada jakeluverkkonsa vesihävikin kuriin, Novafos huomasi, että älykkäiden flowIQ® 2200 -vesimittarien dataa kannattaisi analysoida Kamstrupin Leak Detector -ohjelmalla. Vesilaitos saisi Leak Detectorista tiedon mahdollisten vuotojen sijainnista katuosoitteen tarkkuudella. Aiemmin näitä tietoja saatiin vain aluekohtaisesti. Konsultoituaan Kamstrupia ja aloitettuaan tiiviin yhteistyön, tanskalainen vesilaitos otti käyttöönsä Leak Detectorin ja rekisteröi ohjelmaan yli 25 000 mittaria jakelualueeltaan. Yhtiön tarkoituksena oli testata ohjelman tehokkuutta ja antaa Kamstrupille palautetta käyttöönoton ja käytön sujuvuudesta.
Lisätietoja
Sulje

Mullistava ratkaisu vuotovalvontaan

Novafos analysoi flowIQ® 2200 -vesimittareista kerättyä akustista dataa Kamstrupin Leak Detector -ohjelmalla ja riskialttiiden mittareiden toiminnolla, joilla tonttijohtojen vuodot on helppo paikantaa.

Novafos voi seurata jakelualueitaan Leak Detectorin selkeissä karttanäkymissä. Mittarit näkyvät järjestelmän kartalla eri värisinä äänitasojen mukaan, ja kuvaajista on helppo seurata myös pidemmän aikavälin vuotodataa. Lisäksi ohjelma hyödyntää nyt myös algoritmia, joka tunnistaa vuotoalttiit mittarit ja merkitsee ne tarkistettavaksi. Testatessaan toimintoa Novafos huomasi, että järjestelmä tunnisti 50 % vuodoista. Siitä oli Novafosin tiimille todellista apua verkoston vuotojen löytämisessä. Novafos on havainnut Leak Detectorilla jo 88 vuotoa siitä, kun ohjelma otettiin käyttöön.

Merkittäviä etuja

Leak Detectorin keräämällä datalla on saatu yksityiskohtaista tietoa riskialttiista kokoonpanoista. Vesilaitoksen tiimin on ollut helppo määrittää töiden tärkeysjärjestys ja keskittyä olennaisimpiin kohteisiin. Leak Detector ilmoittaa tarkat katuosoitteet vuotovalvontaa varten. Kun vuotoja ei enää tarvitse etsiä, Novafos voi keskittää aikansa vuotojen korjaamiseen. Vesilaitos voi optimoida resurssejaan tehokkaammin ja säästää päivittäin merkittävästi aikaa.

Vahvaa kumppanuutta rakentamassa

Leak Detectorin hyödyt ovat suurelta osin Novafosin ja Kamstrupin vahvan kumppanuuden ansiota. Investoituaan Leak Detectoriin Novafos on saanut arvokasta apua säännöllisistä tapaamisista, joissa on keskusteltu laskuttamattoman veden hallintaprosesseista ja optimointistrategioista. Yhteistyöhön liittyy myös tukipalveluita, säännöllisiä palautekeskusteluja sekä mittarijärjestelmään ja vuotovalvontaan liittyviä työpajoja. Kamstrup ja Novafos auttavat yhdessä toisiaan kasvattamaan ja optimoimaan liiketoimintaansa.

Sulje

”Otettuamme käyttöön Leak Detectorin olemme löytäneet yhteensä 88 vuotoa, lähinnä jakeluverkon yksityisistä käyttökohteista. Tulemme varmasti löytämään lisää vuotoja uudella Leak Detector -ratkaisullamme, joka kartoittaa vesimittareittemme äänidataa.”

– Mette Fogtmann, projektipäällikkö, Novafos

Lue lisää

Haluatko lisätietoja älykkäistä mittausratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin.

Haluatko lisätietoja Leak Detectorista?

Haluatko kuulla lisää Kamstrupin Leak Detector -ohjelman eduista? Tutustu niihin täällä.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6

Tutustu tapauskertomuksiin