Kaukolämpöä koskeva tieto on nyt valttia

Rakennusten lämmitys ja jäähdytys ovat yksi suurimmista energiasyöpöistä. Lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja koskevien ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää kestävää strategiaa, jossa lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja taataan toimitusvarmuus.

Kaukolämpöverkkojen energiatehokkuuden optimointi ja erilaisten lämmönlähteiden integrointi jakeluverkkoon edellyttää kattavaa dataa. Tarvitann reaaliaikaista dataa virtaamasta, lämpötiloista ja järjestelmän todellisesta kapasiteetista. Ja asiantuntemusta siitä, kuinka järjestelmiä ylläpidetään ja käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Älykkäistä mittausratkaisuista ja jatkuvasta datavirrasta saat kaikki tarvittavat tiedot niin tuotannon hallintaan ja ennakointiin kuin verkon minimilämpötilan optimointiin. Voit hyödyntää mittausratkaisujen dataa arvoketjun kaikissa vaiheissa ja jokaisessa työtehtävässä. Myös pitkän aikavälin toiminta- ja huoltosuunnitelmat on helppo laatia kattavan datan avulla.

On aika tehostaa energiantuotantoa ja-, -jakelua sekä energiajärjestelmien hallintaa. Tieto on nyt valttia!

Inspiroidu optimoidusta verkosta

E-kirja – 4. sukupolven kaukolämpöjärjestelmät

 

Syvennymme kaukolämpöön vihreän kehityksen mahdollistajana, mittaridatan mahdollisuuksiin, eri energialähteiden integrointiin ja siihen, kuinka digitalisointi siivittää kaukolämmön 4. sukupolven energiaratkaisuksi.

Tutustu kaukolämmön etuihin.

Lisäarvoa mittaridatasta

Jos et mittaa, et voi  optimoidakaan. Älykkäistä mittareista ja etäluennalla saatu tieto parantaa läpinäkyvyyttä ja tuo uusia näkemyksiä.

Mitä enemmän saat tietoja , sitä enemmän hyödyt verkosta.
Kysymys kuuluukin, miten yrityksesi haluaa hyötyä verkosta nyt ja tulevaisuudessa.

SEURAAVA vaihe

Jakeluverkkosi
Yleiskuvasi
Arvosi

Voit joko pelätä liiketoimintaasi kohdistuvia uusia vaatimuksia ja haasteita tai nähdä siinä uusia mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen. 

Riippumatta siitä, mihin olet suuntaamassa ja mitä tavoitteita energiayhtiölläsi on, seuraava askeleesi on aina kaikkein tärkein.

Energiatehokas lämmöntuotanto

Kaukolämpö on kohtaamassa uuden energiatodellisuuden – maailman, jossa energiatehokkuus perustuu älymittauksen tuottamaan, ajantasaiseen dataan perustuvaan tietoon. 

Lataa julkaisumme ja tutustu tarkemmin älykkään energiajärjestelmän kulmakiviin sekä siihen, miksi tehokkuus ja läpinäkyvyys nousevat entistä tärkeämpään rooliin kaikissa järjestelmän osissa – aina loppukäyttäjiin asti.