Lämpöenergiaratkaisut

Energian tarve kasvaa kaupungistumisen myötä, fossiiliset polttoaineet ehtyvät ja energiantuotanto alkaa rasittaa kukkaroa ja ympäristöä yhä enemmän. Tämän vuoksi kulutusta on vähennettävä, mutta myös energian tuotannon, hallinnan ja jakelun tapoja on tehostettava. 

Energialaitosten on oltava entistä tehokkaampia ja samaan aikaanoptimoitava toimintaansa, parannettava kustannustehokkuutta ja tarjottava loppukäyttäjille yhä parempaa palvelua. Älymittaus on keskeinen osa ratkaisua - sillä vain sen voi optimoida, jota mitataan. Tiheistä ja tarkoista mittaritiedoista energiayhtiöt saavat reaaliaikaista tietoa jakeluverkostosta, loppukäyttäjistä ja rakennuksista, joihin he toimittavat lämpöenergiaa.

Mitä teet seuraavaksi?

Verkkosi sisältää mahdollisuuden optimoida liiketoimintaasi. Älykkäistä mittareista ja etäluennasta saat tietoja, joilla optimointi onnistuu helposti.

Tietojen tiheä luenta auttaa optimoimaan verkkoa ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Älykästä lämpöenergian mittausta Kamstrupilta

Inspiroidu optimoidusta verkosta

Lisäarvoa mittaridatasta

Jos et mittaa, et voi  optimoidakaan. Älykkäistä mittareista ja etäluennalla saatu tieto parantaa läpinäkyvyyttä ja tuo uusia näkemyksiä.

Mitä enemmän saat tietoja , sitä enemmän hyödyt verkosta.
Kysymys kuuluukin, miten yrityksesi haluaa hyötyä verkosta nyt ja tulevaisuudessa.

SEURAAVA vaihe

Jakeluverkkosi
Yleiskuvasi
Arvosi

Voit joko pelätä liiketoimintaasi kohdistuvia uusia vaatimuksia ja haasteita tai nähdä siinä uusia mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen. 

Riippumatta siitä, mihin olet suuntaamassa ja mitä tavoitteita energiayhtiölläsi on, seuraava askeleesi on aina kaikkein tärkein.

Energiatehokasta lämmöntuotantoa

Kaukolämpö on astumassa uuteen maailmaan, jossa energiatehokkuus perustuu älymittauksen tuomaan tietoon.

Lataa esitteemme, jossa kuvataan älykästä energiajärjestelmää. Esitteessä käydään läpi myös, miksi energiatehokkuus ja läpinäkyvyys on tärkeää aina loppukäyttäjälle asti.