Vesi
Vuotovalvonta
Datan luotettavuus
Toimintojen tehostaminen

Optimoitu vuotovalvonta ja dataan perustuva saneeraus

Tønderin vesilaitos, Tanska

Tønderin vesilaitos otti käyttöön District Analyser -analyysijärjestelmän, ja nyt haastavienkin alueiden vuotovalvonta toimii optimaalisesti. Järjestelmästä on saatu kattavaa tietoa resurssien ja huoltotöiden priorisointiin. Ja tehostunut asiakaspalvelu on asiakkaiden mieleen.

Kun District Analyser -analyysijärjestelmä esiteltiin Tønderin vesilaitokselle, henkilökunta huomasi välittömästi sen mahdollisuudet etenkin kahdessa tärkeässä työssä: vesihävikin valvonnassa ja infrastruktuurin huollossa. Järjestelmä valvoo verkkoa ja laskee automaattisesti yksittäisten alueiden päivittäiset vesitaseet. Näin vesilaitos pysyy aina ajan tasalla vuotoveden määrästä.

Ennen järjestelmän käyttöönottoa vuotovalvonta oli erityisen hankalaa etenkin Rømøn saarella. Vuotovesi ehti imeytyä saaren hiekkapitoiseen maaperään.

”Automaatio on tulevaisuutemme”

Tønderin vesilaitos on käyttänyt etäluettavia mittareita jo vuodesta 2014, joten mittaridataa on pystytty keräämään pitkään. Siksi yritys kiinnostui verkon automaattisesta valvonnasta. Vesilaitoksen operatiivinen johtaja John Pies Christiansen toteaa: ”Henkilöstömäärämme pysyy ennallaan, mutta tehtävämäärämme on jatkuvassa kasvussa. Siksi automaatio on tulevaisuutemme.”

Aiemmin vesilaitokselta kului paljon aikaa datan vientiin Excel-tiedostoihin, ja tietoja oli päivitettävä käsin. District Analyser suorittaa nämä tehtävät automaattisesti. ”Haluamme järjestelmän, joka toimii itsenäisesti taustalla. Näin meidän ei tarvitse käyttää resursseja, ennen kuin saamme tiedon, että jokin on vialla”, kertoo käyttöteknikko Christian Møller.

Tehokkaampi vuotovalvonta

Tønderin vesilaitoksen vuotovalvonta perustui aiemmin pumppaamosta saatuihin lukuihin. Jos Rømøn saarelle johdetun veden kokonaismäärä oli suurempi kuin SRO-järjestelmän keräämistä historiatiedoista ja henkilöstön kokemuksen perusteella voitiin päätellä, kyseessä saattoi olla vuoto. Vuodon paikallistamiseksi vesilaitoksen henkilöstön oli luettava mittarit käsin katu kerrallaan ja suljettava vähitellen pois ongelmattomat kadut. Luenta tehtiin yöaikaan, jotta siitä ei koituisi vaivaa asukkaille. Nyt käytössä on järjestelmä, joka vertaa pumpattua määrää automaattisesti kunkin jakelualueen kulutukseen. Siksi vuodot on helppo paikallistaa.

”District Analyser näyttää meille vuotopaikan suoraan. Tätä ennen kahdelta huoltomieheltä saattoi kulua yhdeksän yötä yhden vuodon paikallistamiseen ja viikko töiden valmisteluun. Nyt kaikki sujuu kahdessa tai kolmessa päivässä. Säästämme valtavasti aikaa ja rahaa”, toteaa John Pies Christiansen. ”Se onnistuu, kun tiedämme korjauskohteen sijainnin. Tiedon selvittäminen edellyttää dataa. Puolen kuutiometrin vuotoa ei kannata etsiä ajelemalla ympäri jakelualuetta. Se on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Eikä paikalle kannata myöskään lähettää koko huoltotiimiä.”

”Järjestelmä näyttää meille kokonaiskuvan, josta havaitsemme tavallista suuremman veden kulutuksen. Ehdimme toimia proaktiivisesti”, valaisee Christian Møller. Muun kehityksen ohella vesiyhtiö on pystynyt parantamaan asiakaspalveluaan. ”Nyt kun meillä on käytössämme sekä dataa että uutta tietotaitoa, meidän on ehdottomasti hyödynnettävä niitä asiakkaittemme hyväksi.”

District Analyser havaitsi yhdellä jakelualueella jatkuvasti suurempaa vesihävikkiä tietyllä ajanjaksolla. Vesiyhtiö valvoi tilannetta ja löysi 5 m3/h:n vuodon huomattavasti nopeammin kuin tavallisin keinoin.

Etäluettavien mittarien, säännöllisen mittaridatan ja kohdistettujen analyysien tulokset

Putkiston kunnostustöiden priorisointi

District Analyser -järjestelmän antamien kattavien tietojen perusteella vesilaitos on voinut priorisoida kunnostustyöt putkien todellisen kunnon mukaan. Aiemmin kunnostusajankohta määräytyi putken iän mukaan. ”Toimenpiteet on kohdistettava sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Ja vastauksen saamme District Analyserista”, toteaa John Pies Christiansen.

Jokin aika sitten vesilaitos päätti saneerata runkojohdot alueella, jolta District Analyserista oli jo hetken aikaa saatu ilmoituksia suuresta vuodosta. Hiekkamaaperän takia vuotoja olisi ollut lähes mahdotonta havaita perinteisin keinoin. Tulokset olivat selkeitä: Kun runkojohdot oli saneerattu, 1,8 m3/h:n vesihävikki pieneni välittömästi lukemaan 0,25 m3/h.

”Water Intelligence näyttää meille vuotopaikan suoraan. Tätä ennen kahdelta huoltomieheltä saattoi kulua yhdeksän yötä yhden vuodon paikallistamiseen ja viikko töiden valmisteluun. Nyt kaikki sujuu kahdessa tai kolmessa päivässä. Säästämme valtavasti aikaa ja rahaa”,

 

John Pies Christiansen

Järjestelmä tukee päivittäisissä töissä

Tønderin vesilaitos käyttää District Analyser -järjestelmää etenkin huollon apuvälineenä. Henkilökunta on tyytyväinen järjestelmään. Käyttöliittymä kerää kiitosta, sillä jakelualueiden suunnittelu ja päivitys sujuvat sillä vaivattomasti, kertoo laitoksen huoltoteknikko Erling Atzen. ”Huoltoteknikkona pidän työkaluja mieluummin kädessäni kuin katson niitä näytöltä, mutta tätä on todella helppo käyttää.”

Nyt henkilöstö tietää esimerkiksi sen, kuinka avoin venttiili näkyy järjestelmässä. Tämä opittiin, kun järjestelmästä nähtiin, että kahden jakelualueen välinen venttiili oli auki. ”Dataan perustuva vuotojen etsintä on huomattavasti mukavampaa kuin ennen. Aiemmin jouduimme nojaamaan olettamuksiin ja arvailuun”, pohtii Erling Atzen.

Tønderin vesilaitos aikoo käyttää District Analyseria myös mantereella, jossa haasteena on liitäntöjen suuri määrä.
Rømøn saarella saavutettujen hyvien tulosten pohjalta nytkin tavoitteena on jakaa verkko pieniin alueisiin ja kerätä tuntilukemia koko verkosta. Näin District Analyseria voidaan hyödyntää koko jakeluverkon alueella – suurin odotuksin.

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin…