Vesi
Lämpö
Älymittaus
Energiatehokkuus

”Älykkäiden yhtiöiden on toimittava fiksusti”

Överkalixin kunta, Ruotsi

Överkalix Värmeverk lukee vesi- ja lämpöenergiamittarit sekä perinteisellä verkkoluentajärjestelmällä että jäteautoista suoritettavalla innovatiivisella etäluennalla. Tuloksena on erittäin tehokas mittarinluentaprosessi, joka ei sido resursseja tai aiheuta juurikaan kustannuksia. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää tulevissa optimoinneissa.

Överkalix Värmeverk on aina osannut hyödyntää rajalliset resurssit taitavasti. Yrityksessä on vain muutama työntekijä mutta 2 050 mittauspistettä 2 900 neliökilometrin alueella. Sama näkyy myös yhtiön uudessa mittausratkaisussa, joka on nerokas kaikessa yksinkertaisuudessaan. 

Mittarinluennan täydellinen yhdistelmäratkaisu
Kamstrupin READy-verkkoratkaisu lukee automaattisesti Överkalixin keskustan kaikki vesi- ja lämpöenergiamittarit. Kirkon torniin on asennettu neljä antennia. 

Keskittimellä varustettu jäteauto kerää lukemat jakelualueen reunoilla. Tästä ei aiheudu lisäkustannuksia tai lisätöitä kuljettajalle.

Jäteauton kuljettaja tekee tavallisen kierroksensa, ja samalla alueen mittarit luetaan automaattisesti. Mittaridata lähetetään laitokseen tunnin välein GPRS-yhteydellä.

Överkalix Värmeverkin toimitusjohtaja Kenneth Sköld keksi idean jäteautojen hyödyntämisestä mittarinluentaan jo yli kymmenen vuotta sitten. Idea perustui oivallukseen, että jätettä syntyy samoissa paikoissa kuin vettä kulutetaan. Siksi näiden palveluiden yhdistäminen tuo synergiaetuja. 

Vuosikymmen sitten käytössä ei kuitenkaan vielä ollut tarvittavaa tekniikkaa idean toteuttamiseen.

”Nykyisin voimme keskittää kaiken aikamme, resurssimme ja taitomme ennakoiviin toimiin ja optimoinnin kehittämiseen.” 

– Kenneth Sköld, Överkalix Värmeverkin toimitusjohtaja.

Älykkäiden yhtiöiden on toimittava fiksusti

Kilpailu kiristyy vaihtoehtoisten lämpölähteiden, kuten ilmalämpöpumppujen myötä. Siksi – etenkin pienten – lämpöyhtiöiden on pystyttävä säästämään kustannuksissa, parantamaan toimintatehoaan sekä laajentamaan valikoimaansa. 

Kenneth Sköldin mukaan älymittarit vastaavat suurelta osin kaikkiin kolmeen haasteeseen: ”Älykkäiden yhtiöiden on toimittava fiksusti. Meidän on otettava käyttöömme hallinnollista kuormaa helpottavaa tekniikkaa.”
Toimitusjohtajan mukaan Överkalix Värmeverkin toiminta on aina perustunut selkeyteen ja tehokkuuteen: ”Pyrimme jatkuvasti ennakoivaan ajattelutapaan ja asioiden helpottamiseen.” 

Uusi, täysautomaattinen mittariratkaisu on hyvä esimerkki yrityksen periaatteesta. ”Yrityksemme on sen verran pieni, että emme voi palkata sisäisiä asiantuntijoita mutta osaamme kysyä oikeat kysymykset oikeilta konsulteilta – esimerkiksi Kamstrupilta.”

Jäteautokonsepti on kerta kaikkiaan nerokas ratkaisu

Tässä konseptissa hyödynnetään jäteautoja ja niiden ajoreittejä. Se soveltuu etenkin laajoilla alueilla toimiville vesi- ja lämpöyhtiöille, joiden ei kustannussyistä kannata toimia verkkoluennan ja kannettavilla päätelaitteilla autosta tehtävän mittarinluennan varassa. 

Jäteautoon asennetaan keskitin, ja mittarinluenta sujuu automaattisesti jäteauton ajoreitin varrella olevista talouksista. Tiedonsiirtotilana on tehokas ja turvallinen Wireless M-Bus C1, ja mittaritiedot siirtyvät yhtiöön GPRS:n kautta. Vain jäteautoon asennettu keskitin tarvitsee GRPS-yhteyden, joten tiedonsiirtokustannukset pysyvät kurissa.  Jäteauton kuljettaja ei tarvitse minkäänlaista käyttökoulutusta, eikä mittarinluennasta koidu hänelle ylimääräistä työtä. Siksi konsepti on äärimmäisen tehokas ja lähes ilmainen. 

Konseptin nerokkuus piilee sen yksinkertaisuudessa. Siksi se on monelle ehdoton valinta. Konseptia hyödyntävät etenkin pienet kunnat, joissa jäteautot ovat kunnan omaisuutta.

Optimoidut toiminnot ja parempi asiakaspalvelu

Lämpöyhtiö odottaa älymittari-investointinsa tuovan merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä. Samalla yhtiössä on jo huomattu, että selkeämpi tiedonhallinta ja mittaritietojen käsittely ovat helpottaneet työtä välittömästi. 

Nyt työntekijät voivat keskittyä omiin tehtäviinsä entistäkin paremmin. ”Nykyisin voimme keskittää kaiken aikamme, resurssimme ja taitomme ennakoiviin toimiin ja optimoinnin kehittämiseen”, toteaa Kenneth Sköld.

Älymittareihin siirryttiin myös siksi, että lämpöyhtiö halusi käyttöönsä reilumman ja tarkemman laskutuksen.
Överkalixin lämpömittarit on aiemmin luettu kannettavilla päätelaitteilla, kun taas vedenkulutus on laskutettu asiakkaan täyttämien kulutuslukematietojen perusteella. Uusi mittariratkaisu takaa, että asiakasta laskutetaan tarkasti kulutuksen mukaan.

Samalla toteutuu yhtiön tavoite erinomaisesta asiakaspalvelusta. Se taataan myös mittarien vuotovalvonnalla. 

Aiemmin vuodot saatettiin hyvinkin havaita vasta kuukausien kuluttua. Nyt vesi- tai lämpöyhtiö voi ilmoittaa vuodoista välittömästi asiakkaalle, ja vesihävikki sekä vauriot pysyvät kurissa.
Uuden mittariluentajärjestelmän myötä Överkalix Värmeverk on siirtynyt vanhasta PcBase-tiedonhallintapalvelustaan READy Manageriin. 

Kenneth Sköld toteaa, että READyn sisältämien lisätoimintojen ansiosta järjestelmän vaihdos on vastannut siirtymistä kirjoituskoneesta tietokoneeseen. 

Kehittyneet analysointi- ja visualisointitoiminnot sekä helppokäyttöisempi mittaritekniikka ja tiedonhallinta takaavat, että asiakkaiden tiedustelut ja mahdolliset reklamaatiot voidaan hoitaa entistäkin paremmalla asiantuntemuksella. 

”Meillä ei ole valtaviin harppauksiin tarvittavaa rahaa, henkilöstöä tai resursseja. Sen sijaan optimoimme toimintaamme jatkuvasti. Mittariratkaisumme hyödyttää sekä yhtiötämme että asiakkaitamme.”

Vaiheittainen optimointi

Jatkossa Överkalix Värmeverk aikoo hyödyntää mittaritietoja paljon nykyistä kattavammin. 

Paluulämpötilaa aiotaan laskea entisestään. Tällä pyritään vähentämään verkon lämpöhäviötä, joka on tähän asti voinut olla jopa 70 % lämpimänä kesäpäivänä. 

Yhtiö aikoo myös tunnistaa ja korjata virheellisesti säädetyt lämmitysjärjestelmät sekä optimoida jakeluverkoston paineen vastaamaan paremmin todellista kulutusta tiettyinä aikoina päivällä ja yöllä. 

”Meillä ei ole valtaviin harppauksiin tarvittavaa rahaa, henkilöstöä tai resursseja. Sen sijaan optimoimme toimintaamme jatkuvasti. Mittariratkaisumme hyödyttää sekä yhtiötämme että asiakkaitamme”, kertoo Kenneth Sköld.
Läpinäkyvät kulutustiedot
Asiakaspalveluaan ja palvelukokemusta parantaakseen Överkalix Värmeverk on vastikään päättänyt hankkia Kamstrupin eButlerin, joka on kotitalouksien energian- ja vedenkulutuksen visualisointiin suunniteltu verkkoalusta. 

Asiakas näkee eButlerista nopeasti tunnin välein päivittyvät kulutustiedot, ja voi seurata niitä tietokoneelta tai älypuhelimeen tai tablettilaitteeseen asennetulta sovellukselta. 

Ohjelmasta saa yksityiskohtaiset tiedot omista kulutustottumuksista, ja siihen voi määrittää yksilölliset asetukset ilmoituksista mahdollisissa vuoto- ja vikatilanteissa. 

Asiakas säästää selvää rahaa ja pystyy samalla säätämään energian- ja vedenkulutustaan.
Tietoja projektista:
• 1 600 vesimittaria
• 450 lämpömittaria
• Mittarinluenta: Kiinteä READy-verkkoluenta ja jäteautoista suoritettava etäluenta 
• Kolme keskitintä (kaksi kirkossa ja yksi jäteautossa)
• eButler on helppokäyttöinen kulutustietojen visualisointiratkaisu loppukäyttäjille
• Toteutus: Uuden järjestelmän käyttöönotto aloitettiin vuoden 2016 syksyllä, ja se otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa, täysin aikataulussaan.