Asiakaskokemuksia

Älykkäät mittausratkaisut vesilaitoksille

 

Vesialan ammattilaiset eri puolilla maailmaa tekevät päivittäin töitä turvallisen ja luotettavan vesihuollon varmistamiseksi. He tasapainottelevat muun muassa veden niukkuuden, laskuttamattoman vedenkäytön ja pitkän ajan investointien kaltaisten haasteiden kanssa. Samalla he huolehtivat  modernin vesilaitoksen päivittäisistä tehtävistä. Digitalisaatio, innovaatiot ja datan älykäs käyttö onneksi auttavat heitä.

Tutustu asiakaskokemuksiin ja lue siitä, miten muut vesilaitokset hyödyntävät älymittausta, kun he etsivät toimintaansa konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi miten voi vähentää vesihävikkiä, suojata tuloja tai optimoida toimintoja.  

 

Novafos paikantaa vuodot akustisella vuotovalvonnalla

 

Vuotovalvonta, vesihävikki, optimointi

Novafos analysoi flowIQ® 2200 -vesimittareista kerättyä akustista dataa Kamstrupin Leak Detector -ohjelmalla, jolla tonttijohtojen vuodot on helppo paikantaa.

 
 

Optimoi toimintaa vuotovalvonnan avulla

 
 

Akustinen vuotovalvonta, laskuttamaton vesi, hyötysuhteen parantaminen

Karlskronan kunta on saanut vesihävikin kuriin akustisella vuotovalvonnalla varustetuilla Kamstrupin flowIQ® 2200 -älymittareilla.