Vesi
Älykkäät mittausratkaisut
Esineiden internet (Internet of Things, IoT)

Uuden sukupolven älykkäät mittausratkaisut ovat talouden kannalta fiksu valinta

Water-link-vesiyhtiö, Antwerpen, Belgia

Mahdollisuus hallita omaa jakeluverkkoa, pienentää toimintakustannuksia ja parantaa asiakaspalvelun laatua olivat tärkeimmät syyt siihen, miksi Water-link päätti päivittää vedenmittausjärjestelmänsä uuden sukupolven älykkääseen mittausratkaisuun.

Belgialaisen Antwerpenin kaupungin vesiyhtiö joutuu toistaiseksi tyytymään yhä epätarkemmiksi käyviin mekaanisiin mittareihin, mikä lisää manuaalisesta luennasta koituvia kustannuksia ja syö tuottavuutta, kun jakeluverkon tilaa ei pystytä valvomaan luotettavalla tavalla. 
 
”Antwerpenissä ihmiset muuttavat usein, ja Water-link käyttää paljon resursseja siihen, että laskutus pysyy ajan tasalla. Tämän vuoksi joudumme nykyään avaamaan tai sulkemaan vedentulon manuaalisesti lähes 20 000 kertaa vuodessa”, kertoo Water-linkin markkinointi- ja myyntijohtaja Frank De Clercq.
Uuden sukupolven älykäs mittausratkaisu
Yhtiö päätti tutkia mahdollisuutta siirtyä älykkääseen mittausratkaisuun, jonka avulla koko vedenjakeluverkostoa pystyttäisiin ohjaamaan etäyhteydellä. 
 
Water-link yhdisti voimansa Hydrokon kanssa. Hydroko on belgialaisten vesilaitosten pitkäaikainen yhteistyökumppani. Se toimittaa venttiilejä, joiden avulla pystytään hallitsemaan asiakkaille johdettavan veden määrää.
 
Seuraava vaihe oli löytää älykkään mittausratkaisun toimittaja, jolta löytyisi halua, joustavuutta ja osaamista projektin toteuttamiseen.
”Kamstrup oli päivänselvä valinta. Se oli ainoa valmistaja, jonka tekniikka täytti kaikki vaatimuksemme”, selittää Water-linkin entinen projektipäällikkö Jan Van Cappellen.
 
Antwerpeniin asennetaan tulevien neljän vuoden aikana noin 205 000 Kamstrupin älykästä MULTICAL® 21 -vesimittaria, joihin liitetään tarvittavissa verkoston kohdissa Hydrokon HydroKonekt-älyventtiili.

”Mittareihin liitettävän älyventtiilin takia uskomme, että SIGFOX on paras valinta meidän tarkoituksiimme. Kamstrup on IoT-ratkaisujen edelläkävijä vedenmittauksen alalla, ja heiltä saamme joustavan ja eri järjestelmien kanssa yhteensopivan ratkaisun.”

– Water-linkin projektipäällikkö Kurt De Nies

Esineiden internet osana ratkaisua

Mittarit luetaan etäyhteydellä esineiden internetiin (IoT) perustuvalla SIGFOX-tiedonsiirtotekniikalla. Sen sijaan, että mittaridata siirrettäisiin tavanomaisella radioyhteydellä, SIGFOX mahdollistaa laitteiden liittämisen internetiin erittäin kapeaa kaistanleveyttä (Ultra-narrow band, UNB) käyttäen. Kamstrup on asentanut tätä projektia varten MULTICAL® 21 -vesimittareihin IoT-sirun, joka mahdollistaa SIGFOX-yhteyden muodostamisen. 
 
IoT-mittarinluentaratkaisu yhdistettynä Kamstrupin omiin datankeruujärjestelmiin luokitellaan uuden sukupolven ratkaisuksi, koska se tuottaa vesiyhtiöille niin paljon arvokasta dataa.

Aikaa ja rahaa säästyy

Kun jakeluverkoston jokainen mittari pystytään lukemaan etäyhteydellä, erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin kuluu huomattavasti aiempaa vähemmän aikaa ja rahaa. 
 
Nykyisiä mekaanisia mittareita käytettäessä Water-link joutuu ottamaan vuosittain yhteyttä asiakkaisiinsa ja pyytämään näitä lukemaan omat mittarinsa ja ilmoittamaan mittarilukemat joko postitse tai verkossa.
 
Monesti käy niin, että asiakkaat eivät joko osaa tai halua lukea mittariaan, jolloin Water-linkin on lähetettävä henkilöstöään lukemaan mittarit paikan päällä.
Koko prosessiin kuluu nykyään jopa kuukausi. Etäluentaan siirryttäessä aika lyhenee murto-osaan tästä. 
 
”Projekti itse asiassa auttaa Water-linkiä palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja monipuolisemmin. Kun saamme säännöllisesti tietoja verkoston tilasta ja vuodoista, pystymme ilmoittamaan asiakkaillemme mahdollisista vuodoista ja putkirikoista viipymättä.
 
Älyventtiilien avulla Water-link pystyy lisäksi ottamaan käyttöön ennakkomaksupalveluja ja säätämään virtausta sen sijaan, että se katkaisisi vedentulon kokonaan”, De Nies toteaa.

Harkittu siirto

Projekti oli vesiyhtiölle valtava investointi, joten päätöstä punnittiin hartaasti ja kaikilta kanteilta.
 
”Kun laskimme sijoituksen kannattavuutta, Kamstrupin mittarien edut puhuivat puolestaan. Kamstrupin mittari on erittäin tarkka pienelläkin virtaamalla. Aiempaa vähemmän vettä jää laskuttamatta, mikä luonnollisesti lisää pääoman tuottoa”, De Nies selittää. 
 
Kamstrupin järjestelmällä Water-link säästää vettä, koska älykäs mittausratkaisu havaitsee vuodot, putkirikot ja mittarien peukaloinnin, ja mahdollisiin ongelmiin pystytään puuttumaan viipymättä.

Water-link 
642 000 käyttäjää 7 kunnassa Antwerpenin alueella.
Yli 450 työntekijää.
 
Ratkaisu:
Noin 205 000 MULTICAL® 21 -älyvesimittaria, osaan liitetty Hydrokon HydroKonekt-älyventtiili, luetaan SIGFOX-verkon kautta.