Vesi
Akustinen vuotovalvonta (ALD)
Vuotovesi
Laskuttamaton vesi

Optimoi toimintaa vuotovalvonnan avulla

Akustinen vuotovalvonta, laskuttamaton vesi, hyötysuhteen parantaminen

Karlskronan kunta hyödyntää älymittausratkaisua optimointiin ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Kunta on ottanut käyttöön uusia mittareita, joihin on integroitu akustinen vuotovalvonta. Ratkaisun avulla kunta saanut vähennettyä vuotoveden määrää.

Karlskronan kunta on jo vuosien ajan panostanut digitalisointiin ja asiakaspalveluun – ja sillä on pitkä kokemus yhteistyöstä Kamstrupin kanssa. Viime vuosina kunnassa on herätty huomaamaan myös se, että 16 % vesihävikki tulee hankaloittamaan vesihuoltoa tulevaisuudessa.

”Veden säästäminen ei ole kuulunut ensisijaisiin tavoitteisiimme, mutta pohjaveden pinta on laskenut viiden viime vuoden aikana. Karlskronan väkiluku on kasvussa, emmekä voi tuottaa enempää vettä. Varmistaaksemme toimivan vesihuollon meidän on puututtava vuosittaiseen 700 000 kuution vesihävikkiin”, toteaa asiakaspalvelupäällikkö Helena Olsson.

Kun Kamstrupin akustinen vuotovalvontaratkaisu esiteltiin kunnalle, sen edut olivat päivänselviä. Ratkaisu havaitsee tonttijohtojen vuodot luotettavasti, ja sen avulla kunta pystyy kehittämään asiakaspalveluaan samalla kun vuotoveden määrää saadaan pienennettyä.

”Se oli ehtinyt vuotaa 2,5 kuutiota tunnissa kymmenen vuoden ajan.
Vesihukkaa on kertynyt noin 219 000 kuutiota. Veden kuutiohinta on keskimäärin 0,4 EUR, joten vuodon hinnaksi on kertynyt 86.892 EUR. Korjattuamme kyseisen vuodon säästämme siis 8.689 EUR vuodessa.”

Johan Georgsson, Karlskronan kunta

2,5 m3/h 10 vuoden ajan

Karlskronan kunta otti uuden ratkaisun käyttöön vuoden 2020 aikana. Tällä hetkellä kuntaan on asennettu noin 700 flowIQ® 2200 -mittaria, johon on integroitu akustinen vuotovalvonta. Vesilaitos on jo useiden vuosien ajan hyödyntänyt vuotovalvontaa ja vaihtanut verkostonsa putkia hyvissä ajoin. Näillä toimilla se on pystynyt pienentämään vuotoveden määrää. Jakeluverkon akustisen vuotovalvonnan myötä vesilaitos saa enemmän dataa mahdollisista vuodoista. Nyt käytössä on luotettava järjestelmä, jolla vuodot löydetään ajoissa ja ehditään estää. Mutta jo nyt ratkaisun avulla on löydetty useita tonttijohtojen vuotoja, joiden joukossa on myös yllättäviä kohteita.

”Olemme tähän mennessä löytäneet ja vahvistaneet 7 vuotoa. Niistä suurin osa löytyi vanhoista galvanoiduista metalliputkista, jotka olivat ruosteessa ja täynnä pieniä reikiä. Mutta löysimme vuodon myös vasta 10 vuotta käytössä olleesta muoviputkesta.” Viimeksi mainittu tonttijohto sijaitsee kylässä, jossa on paljon kesäasuntoja. Talon omistaja epäili väärin asennetun tonttijohdon vuotaneen alusta saakka. ”Se oli ehtinyt vuotaa 2,5 kuutiota tunnissa kymmenen vuoden ajan. Vesihukkaa on kertynyt noin 219 000 kuutiota. Veden kuutiohinta on keskimäärin 0,4 EUR, joten vuodon hinnaksi on kertynyt 86.892 EUR. Korjattuamme kyseisen vuodon säästämme siis 8.689 EUR vuodessa.”

Johan Georgsson epäilee, ettei vuotoa olisi löydetty ilman uusia mittareita. ”Tonttijohdot ovat rakennuksen omistajan vastuulla, joten emme olisi löytäneet vuotoa ilman mittaria. Rakennus on erittäin kuivalla ja kallioisella maaperällä lähellä rantaviivaa, joten vesi valui todennäköisesti suoraan mereen eikä koskaan noussut näkyville.”

Karlskronan kunnan saavuttamia tuloksia

Ennakoivaa asiakaspalvelua

Karlskronan kunta arvostaa kokonaispalvelua, johon sisältyy myös ilmoitukset tonttijohtojen vuodoista. Älykkäät vesimittarit ja READy-mittarienluentajärjestelmä välittävät infokoodeja, joita kunta hyödyntää asiakaspalvelussaan. Infokoodeilla asiakkaille ilmoitetaan mm. mittarin jälkeisen putkiston rikoista tai vuodoista.

”Kerromme joka viikko 4–5 taloudelle READy-järjestelmän havaitsemista vuodoista tai muista poikkeamista. Yleensä syynä on vuotava wc, pihasadetin tai keskuslämmityslaitteisto”, selventää Johan Georgsson. Havaitsematta jääneet asunnon vuodot paisuttavat vesilaskua ja aiheuttavat samalla huomattavia välillisiä vahinkoja. ”Näkymättömissä, esim. lattian alla, olevasta vuodosta koituu yleensä mittavia lisälaskuja. Siksi asiakkaat ottavat puhelumme yleensä vastaan kiitollisina, vaikka suurelle osalle tieto vuodosta tulee täytenä yllätyksenä.” 

Selkeä kokonaiskuva ja tyytyväisemmät työntekijät

Uuden ratkaisun ansiosta Karlskronan kunnan vuotovalvontaa toteutetaan nyt täysin uudella tavalla: sekä kentällä että toimistossa. ”Aluksi Vuotovahdin kartalla oli 20–30 punaista pistettä, mutta niiden muodostamasta kuviosta huomasimme, että kyseessä saattoi olla vuoto tai esimerkiksi lämmittimen tai kiertovesipumpun vika. Lopulta meidän tarvitsi käydä paikan päällä vain 7 osoitteessa”, kertoo Helena Olsson.

Tällä hetkellä vuotovalvonnasta huolehtii neljä työntekijää tiiviissä yhteistyössä: kaksi toimistolla ja kaksi kentällä. Uusi ratkaisu antaa paljon selkeämmän kokonaiskuvan vuodoista kaikissa vaiheissa: niiden havaitsemisesta vahvistamiseen ja asiakaskontaktiin. Johan Georgssonin mukaan samalla kunnassa on opittu tuntemaan koko prosessi paljon paremmin. ”Nykyisin myös toimistossa työskentelevät kollegani pystyvät osallistumaan työhön intensiivisemmin ja he näkevät työnsä painoarvon.”

Kentällä tehdään useita tarkastuksia ennen kuin asiakkaaseen otetaan yhteyttä. ”Jos havaitsemme mahdollisen vuodon, käymme kuuntelemassa rakennuksen venttiileistä kuuluvaa ääntä. Jos venttiilit toimivat äänekkäästi, asennamme asiakkaan puolelle painemittarin ja suljemme venttiilin. Jos paine laskee, kun venttiili on suljettu, voimme vahvistaa tonttijohdon vuodon ja ottaa yhteyttä talon omistajaan.”

Tietoja projektista

  • Veden vuosituotanto: 4,5 miljoonaa kuutiota
  • Mittauspisteitä: 15 000. Mittarikannasta noin 13 000 on Kamstrupin älykkäitä vesimittareita – niistä 700 akustisella vuotovalvonnalla varustettuja flowIQ®2200 -vesimittareita
  • Ratkaisu: READy drive-by ja READy kiinteä verkko
  • Analytiikka: Vuotovahti

Vesihävikki 16 prosentista 3 prosenttiin

Karlskronan kunta on jo nyt saanut huikeita tuloksia uudesta vuotovalvonnan ratkaisusta. Johan Georgssonin arvion mukaan tämä on vasta alkua. ”Uuden tekniikan avulla pystymme saavuttamaan vieläkin suurempia etuja. Arvioni mukaan vesihävikkimme laskee 2–3 prosenttiin 5–10 vuoden kuluessa. Näin varmistamme, että käytössämme on riittävästi vettä.” Vuotoveden määrän vähetessä veden tuottoon ja pumppaukseen kuluu vähemmän energiaa, mistä saavutetaan lisäsäästöjä. Suunnitelmaan kuuluu myös tehostaa pääverkon putkien vuotovalvontaa.

Karlskronan kunta aikoo vaihtaa loput mittarit vuoden 2021 aikana, jonka flowIQ® 2200 mittarien läpinäkyvyys on valjastettu hyötykäyttöön koko kunnassa. Jossain vaiheessa käytössä on koko alueen kattava kiinteä verkko, josta saatavilla tuntilukemilla on helppo viedä optimointia eteenpäin. Tavoitteina ovat mm. kulutukseen perustuva kuukausilaskutus, öisen vedenkulutuksen mittaus, vuotojen havaitseminen nopeammin – ja entistä kattavampi palvelutaso.

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin...