Huoneistokohtainen mittaus
Ikääntyvä infrastruktuuri
Mittarinluenta
Vuotovesi

Vedenkulutuksen valvonnalla turvaa ja kattava yleiskuva

Vinhandlarenin asunto-osakasyhdistys, Ruotsi

Vinhandlarenin asunto-osakasyhdistys päätti investoida älykkäisiin vesimittareihin ja READy-etäluentajärjestelmään. Niiden avulla yhdistyksellä on nyt tarkka kokonaiskuva vedenkulutuksestaan.

Uudesta ratkaisusta saatavilla luotettavilla kulutustiedoilla myös asukkaiden laskutus sujuu täsmällisesti ja kustannukset osataan arvioida tarkemmin. Vuotovalvonta ja mahdollisten vuotojen nopea paikallistaminen pitää kulut kurissa.

Sollentunan kunnassa toimiva Vinhandlaren on 90 asunnon asunto-osakasyhdistys. Monen muun asunto-osake- ja asunto-osakasyhdistyksen tavoin Vinhandlaren on tähän asti mitannut vedenkulutusta asuntokohteisilla mekaanisilla vesimittareilla. Yhdistys ylläpitää lisäksi kahta yhteisaluetta, jääkiekkokaukaloa ja pesutupaa, joissa kulutetaan myös vettä. Näiden kohteiden vedenkulutusta ei ole koskaan mitattu, vaan kustannukset on jaettu kaikkien asukkaiden kesken. Yhdistys aikoo toimia samoin myös jatkossa. Muutokseen oltiin valmiita, kun yhdistyksessä huomattiin, että vesilaitoksen lähettämä vesilasku ja asuntokohtaisten mittarien lukemat eivät täsmänneet. Oli aika siirtyä uuteen ratkaisuun!

Laskutuksen ja kulutuksen erot selittyivät osin sillä, että mekaaniset mittarit olivat kuluneet aikaa myöten. Ne eivät enää antaneet tarkkoja lukemia. Siksi asukkaat halusivat nyt löytää nykyaikaisen ratkaisun, joka sopii myös tulevaisuuden tarpeisiin. Mittareiden kulutustietojen tarkkuus oli yhdistyksen ehdoton edellytys.

Tarkka ratkaisu antaisi paremman kuvan siitä, kuinka vedenkulutus jakautuu asukkaiden kesken. Ja varmistaisi samalla oikeudenmukaisen laskutuksen, jossa kukin maksaa vain kuluttamastaan vedestä. Näillä perusteilla yhdistys päätti investoida Kamstrupin uusiin, älykkäisiin vesimittareihin.

Asunto-osakasyhdistykseen asennettiin MULTICAL® 21 -älymittarit ja READy-etäluentajärjestelmä. Vinhandlarenin asunto-osakasyhdistyksen hallituksen jäsen Jörgen Kleveborn huomasi ratkaisun loistavat edut nopeasti:

”READyn avulla voin lukea verkostomme kaikki mittarit helposti ja kätevästi. Pääsen tarkastelemaan kerättyä dataa suoraan järjestelmästä, joten säästän 4–5 tuntia työaikaa.
Jatkossa asukkaat voivat luottaa tarkkaan laskutukseen. Jokainen maksaa vain kuluttamastaan vedestä.”

Laskutus todellisen kulutuksen mukaan
Uusi ratkaisu on asukkaiden etu, sillä asuntokohtaisia mittareita ei enää tarvitse lukea itse. READy-järjestelmä lukee mittarit automaattisesti. Tarkkojen lukemien ansiosta asukkaat maksavat nyt vain omasta kulutuksestaan. Kun jokainen vastaa itse oman vesilaskunsa summasta, kulutustottumuksiakin muutetaan aiempaa helpommin.

”Alussa osa asukkaista oli sitä mieltä, että heidän asuntonsa lasku oli aiempaa suurempi”, toteaa Jörgen Kleveborn. ”Syynä oli kuitenkin vain se epäkohta, että aiemmin näiden asuntojen lasku oli ollut liian pieni suhteessa kulutukseen. Toiset maksoivat heidänkin osuuttaan.”

Ei enää huolta vuotovedestä ja tasauslaskuista
Kamstrupin älymittarit hoitavat vuotovalvonnan tehokkaasti. Ne tunnistavat kulutuksessa tapahtuvat suuremmat muutokset, ja vuodot ehditään estää hyvissä ajoin. 

Vinhandlarenin asunto-osakasyhdistyksen asukkaat huomasivat tämän heti, kun uudet mittarit oli asennettu. READy-järjestelmän kaksi mittaria antoivat välittömästi hälytyksen, ja verkostosta paikallistettiin kaksi vuotoa.

Vinhandlaren on kärsinyt vuodoista aiemminkin. Kuumavesisäiliön venttiilistä puuttunut tiiviste aiheutti yhdistykselle noin 16 000 Tanskan kruunun (yli 2 100 euron) tasauslaskun. Uusi järjestelmä estää vastaavat takaiskut. Vedenkulutuksen valvonta sujuu nyt helposti, ja poikkeuksellisen suuret kulutuslukemat havaitaan ajoissa. Investoimalla älykkäisiin vesimittareihin Jörgen ja Vinhandlarenin asunto-osakasyhdistyksen asukkaat voivat nukkua yönsä levollisesti.

Tietoja ratkaisusta

Asiakas: Vinhandlarenin asunto-osakasyhdistys (Ruotsi).
Ratkaisu: MULTICAL® 21.
Net Build, kiinteä READy-verkko
Mittauspisteitä: 90
Toteutus: 2015–2016.