Lämpöenergiamittarien luenta

Tehtäväsi on tuottaa lämpöä asiakkaille ja varmistaa, että laskutus perustuu lämpöenergiamittarien tarkkoihin lukemiin.

Älymittarit ja mittarien etäluenta auttavat tarkastelemaan verkkoasi mutkattomasti ja niin, että onnistut tavoitteissasi: 

maksimoi resurssiesi tuottama hyöty
varmista asiakkaittesi tyytyväisyys
ja optimoi liiketoimintasi.

Digitalisoimalla energiayhtiösi saat enemmän ja luotettavampia tietoja – ja sitä enemmän myös hyödyt.

Mittarien etäluentajärjestelmä READy kerää älymittarien tuottamat tiedot automaattisesti. Tiedot voidaan kerätä joko autosta ohi ajaessa tai täysin automaattisella verkkoluentajärjestelmällä. Voit myös valita näiden yhdistelmän. Valitse vaihtoehto, joka sopii tarpeisiisi.

Heti toimintavalmista mittarinluentaa

Saat lisää tietoja verkostasi

Kun yhdistät mittaritietojen hallintajärjestelmän ja mittarien etäluennan, voit:

  • tunnistaa rakennukset, joiden paluulämpötila on korkea ja joissa jäähdytys toimii huonosti – ja selvittää miksi
  • paikantaa mittarit, joissa on virheitä ja joita on yritetty peukaloida
  • kerätä mittaritiedot ja hoitaa seurannan tehokkaasti
  • antaa neuvoja ja vastauksia välittömästi, koska asiakastiedot ovat koko ajan saatavilla
  • seurata ja havainnollistaa asiakkaiden kulutusta ja kulutustapoja.

Kun READy-järjestelmää käytetään kiinteän verkon kautta, pääset tarkastelemaan yksittäisiä rakennuksia. Näin voit paikantaa laitteet ja järjestelmät, joissa on eniten parannettavaa. Voit myös varmistaa, että verkkosi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimusten mukaan jopa 75 % rakennusten lämpöjärjestelmistä on asennettu väärin. Toisaalta tämä tarkoittaa, että parannuksista voidaan hyötyä suuresti.

Jotta parannuksia voi tehdä ja verkkoa optimoida, tarvitaan tietoja ja läpinäkyvyyttä. 

Läpinäkyvyydestä on paljon hyötyä, silläse auttaa pääsemään lähemmäs asiakkaita ja antamaan heille tarkkoja neuvoja. Lisäksi siinä säästyy asiakkaiden lämmityskustannuksia ja samalla voit optimoi verkkosi – ja liiketoimintasi.

Analysoi tietosi

Paikanna lämpöhäviö ja vuodot Heat Intelligence -ratkaisulla. Voit seurata verkkosi nykytilaa ja selvittää, mitä tapahtuu eri vuodenaikoina niin maan alla kuin päällä.

Heat Intelligence yhdistää tiheät mittaritiedot kaukolämpöputkistosta saatujen tietojen kanssa. Tämä voi muuttaa jakeluverkkosi suunnittelua, käyttöä ja ylläpitoa merkittävällä tavalla.