Poistunut tuote

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Siirry asiakirjoihin

Aiheeseen liittyviä tuotteita ({{ totalProducts }})

Kääntää mittarilukemat selkokielelle

READy on tehokas järjestelmä mittarien etäluentaan. Se kerää kattavaa, luotettavaa tietoa loppukäyttäjille siirretystä lämpö-/jäähdytysenergiasta ja energiankulutuksesta.

Ratkaisu sisältää useita vaihtoehtoja mittareiden etäluentaan. Voit yhdistellä ja vaihdella niitä tarpeen mukaan – myös tulevaisuudessa. Kaikki etäluentatoiminnot keräävät dataa tehokkaasti, ja yksilölliset salausavaimet takaavat tiedonsiirron turvallisuuden.

Kerättyjä tietoja on helppo käyttää selkeässä READy-järjestelmässä. Tietoja voi ryhmitellä vaivattomasti ja esittää ne taulukkoina, kaavioina ja raportteina. Järjestelmä lähettää tapahtumailmoitukset sähkö- tai tekstiviestitse, ja ne saa näkyviin myös hälytyssymboleina.

Lisäksi READy sisältää työkalut datan analysointiin sekä päivittäisiin toimenpiteisiin. Voit esimerkiksi siirtää tietoa sulavasti yrityksesi muille osastoille, ottaa käyttöön töiden automaattisen tuonnin ja viennin, luoda omia vientitiedostomuotoja ja käsitellä tietoja rajapinnalla.

Voit tilata READy-ratkaisun hostauksen Kamstrupilta tai hoitaa sen omassa organisaatiossasi. Hostatussa ratkaisussa Kamstrup tallentaa mittaridatan ja huolehtii sen säilytyksestä. Paikallisessa ratkaisussa mittaridata tallennetaan yhtiön omaan tietojärjestelmään. Halutessasi voit tilata Kamstrupilta READyn kokonaisvaltaisen hallinta- ja valvontapalvelun.

Tiedonkeruu READy-järjestelmällä

Tutustu READy-järjestelmän erilaisiin tiedonkeruutapoihin.

Mittarinluenta verkon kautta

Tiedonsiirto kiinteässä verkossa 

Automaattisesta etäluentajärjestelmästä saat päivä- ja tuntilukemat optimoinnin avuksi.

Lue lisää

Langallinen mittarinluenta

Erinomainen vaihtoehto, jos langatonta yhteyttä ei ole

Langallinen mittarinluenta. Kestävä etäluentajärjestelmä.

Lue lisää

Digitalisoinnilla mitattavia tuloksia

”Olemme saavuttaneet verkkotoimintojen optimoinnilla muutamassa vuodessa 2 500–3 000 megawattitunnin säästöt, mikä vastaa noin 2,5 %. Samalla putkistovuodot ovat vähentyneet 12 prosentilla”

Marc Roar Hintze, CEO, Assensin kaukolämpöyhtiö.

Toimintojen optimointia ja entistä parempaa asiakaspalvelua etäluennan avulla

Assens Vandværk ja Assens Fjernvarme, Tanska

Yhteinen pyrkimys resurssien tarkkaan käyttöön ja hyvään asiakaspalveluun sai vesi- ja energiayhtiön yhdistämään voimansa ja hankkimaan yhteisen READy-luentajärjestelmän vesi- ja lämpöenergiamittarien verkkoluentaan. Sen lisäksi, että radioverkon kustannukset pantiin puoliksi, ratkaisusta saatiin tuplasti hyötyjä.

”Älykkäiden yhtiöiden on toimittava fiksusti”

Överkalix Värmeverk, Ruotsi

Överkalix Värmeverk lukee vesi- ja lämpöenergiamittarit sekä perinteisellä verkkoluentajärjestelmällä että jäteautoista suoritettavalla innovatiivisella etäluennalla. Tuloksena on erittäin tehokas mittarinluentaprosessi, joka ei sido resursseja tai aiheuta juurikaan kustannuksia. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää tulevissa optimoinneissa.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6