Älykkäät vesimittarit ja -laitteet

Kamstrup on valmistanut ultraäänimittareita jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Älykkäiden vesimittarien ja mittausratkaisujen toiminta perustuu tutkittuun tekniikkaan, ja ne edustavat älymittauksen seuraavaa sukupolvea.

Tarkkuus on kaiken tekemisemme perusta, mutta tuotteemme tuottavat paljon muutakin kuin luotettavaa laskutustietoa. Näin siksi, että mielestämme älykkäässä vesimittauksessa on kysymys muustakin kuin paremmasta tarkkuudesta. Se on myös fiksu tapa vahvistaa suhteita kuluttajiin ja optimoida toimintaa. Kyse on laadunhallinnasta, tulojen suojaamisesta, varainhallinnasta ja vesihävikistä. Kyse on myös mahdollisuudesta valita oikein ja tehdä oikeat investoinnit.

Tuotteemme parantavat jakeluverkon läpinäkyvyyttä aina loppukäyttäjille asti: kotitalouksien ja yritysten tarkoista, putkien äänistä vuodot tunnistavista vesimittareista aina alueellisiin, arvokasta tietoa jakeluverkon tilasta antaviin vesimittareihin ja antureihin saakka.

Laatu on enemmän kuin prioriteetti 
Se on toimintamme perusta

Kaikki Kamstrupin älykkäät vesimittarit ovat staattisia ultraäänimittareita. Mittareissa ei ole liikkuvia osia. Siksi ne säilyttävät erinomaisen, vakaan tarkkuutensa koko käyttöikänsä ajan.

Tuotanto
Vesimittarimme on suunniteltu kestämään. Ne valmistetaan noudattamalla tiukasti määrättyjä tuotanto-, kalibrointi- ja testausprosesseja, joilla varmistetaan tasaisen korkea laatu ja lähes virheetön mittaustulos koko dynaamisella mittausalueella. Tuotanto on pitkälle automatisoitu, ja tuotantoprosessin lopuksi kaikki vesimittarit testataan ja kalibroidaan tarkasti.   

Pienet mittarit valmistetaan ympäristöystävällisestä ja kestävästä komposiittimateriaalista, kun taas suuret mittarit valmistetaan ympäristöystävällisestä messingistä tai ruostumattomasta teräksestä. Mittarikotelot ovat ilma- ja vesitiiviitä.  Vesimittarit soveltuvat asennettavaksi sekä sisä- että ulkotiloihin ja mittarikaivoihin. Ne voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan asentoon putkiston ja asennuksen vaatimuksista riippumatta.

Veden laatu ja hygienia

Turvallisuus ja hygienia ovat huipputärkeitä sekä tuotteita kehitettäessä että tuotannossa.

Vesimittarimme on hyväksytty käytettäviksi juomakelpoisen veden putkistoissa. Ne desinfioidaan, kuivataan ja pakataan ilmatiiviisiin pakkauksiin, joten ympäristö ei pääse vaikuttamaan niihin ennen käyttöönottoa. Lisäksi testaamme jatkuvasti desinfioinnin tehokkuutta.

Kaikkien näiden työvaiheiden tarkoitus on varmistaa, että tuotantolaitokseltamme toimitetaan vain korkeimmat laatuvaatimukset täyttäviä vesimittareita.

Vesimittarin tarkkuus

Tarkkuudella varmistetaan, että laskutus on kulutuksenmukaista, ja että kaikki älykkäiden vesimittariesi tuottamat tiedot ovat käyttökelpoisia. Dynaamista mittausaluetta pidetään joskus erheellisesti tarkkuuden merkkinä ja vesimittareita, joilla on suuri dynaaminen mittausalue, pidetään tarkempina kuin mittareita, joiden dynaaminen mittausalue on pienempi. Vaikka dynaaminen mittausalue liittyykin tarkkuuteen, näillä kahdella asialla ei ole suoranaista yhteyttä. Jotta voisit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä älykkäisiin vesimittareihin tekemistäsi investoinneista ja saada niistä kaiken irti, on aika kumota väärät uskomukset ja tarkastella tosiasioita.