Asiakaskokemuksia

Älykkäät mittausratkaisut lämpöenergialaitoksille

 

Tervetuloa tutustumaan verkkosivuston osaan, jossa on kertomuksia todellisen elämän ratkaisuista.

Perehdy asiakaskokemuksiin lämpölaitoksista, joilla on omakohtaista tietoa ratkaisuistamme.

Näitä asiakaskokemuksia yhdistää laitteiden niin toimittajan kuin itse lämpölaitoksen innovatiivinen ajattelu ja päämäärätietoinen työ.

Toivomme, että esimerkit innostavat sinua! Kuulemme sinusta mielellämme, jos sinulla on kysyttävää.

 

Digitalisoinnilla mitattavia tuloksia

 

Etäluenta, älymittaus, Optimointi

Assensin kaukolämpöyhtiö on pystynyt laskemaan jakeluverkon lämpötilaa 6–8 asteella mittarien etäluennan, säännöllisen mittaridatan ja kohdistettujen analyysien ansiosta. Jo tässä vaiheessa yhtiö on säästänyt lämmöntuotannossa vuositasolla 2,5% ja pystynyt vähentämään putkistovuotoja 12 prosentilla. 

 
 

Älykkäiden yhtiöiden on toimittava fiksusti

 
 

Älyratkaisu, Pienen lämpölaitoksen optimointi

Överkalix Värmeverk lukee vesi- ja lämpöenergiamittarit sekä perinteisellä verkkoluentajärjestelmällä että jäteautoista suoritettavalla innovatiivisella etäluennalla. Tuloksena on erittäin tehokas mittarinluentaprosessi, joka ei sido resursseja tai aiheuta juurikaan kustannuksia. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää tulevissa optimoinneissa.