Asiakaskokemuksia

Älykkäät mittausratkaisut lämpöenergialaitoksille

 

Tervetuloa tutustumaan verkkosivuston osaan, jossa on kertomuksia todellisen elämän ratkaisuista.

Perehdy asiakaskokemuksiin lämpölaitoksista, joilla on omakohtaista tietoa ratkaisuistamme.

Näitä asiakaskokemuksia yhdistää laitteiden niin toimittajan kuin itse lämpölaitoksen innovatiivinen ajattelu ja päämäärätietoinen työ.

Toivomme, että esimerkit innostavat sinua! Kuulemme sinusta mielellämme, jos sinulla on kysyttävää.

 

Mobiililuennasta täysin digitaaliseen ratkaisuun 10 kuukaudessa

 

Analytiikkaratkaisu, vuotovalvonta, paineen optimointi

Løkken Fjernvarme on kaukolämpölaitos, jossa uskotaan uuden oppimiseen ja nopeisiin tuloksiin. Kaukolämpöverkon mittarinluentajärjestelmällä, uusilla mittareilla ja uudella analysointiohjelmistolla on jo pystytty laskemaan jakeluverkon painetta, tehostamaan vuotovalvontaa ja suorittamaan putkistosaneeraukset optimoidusti. Laitoksella on nyt käytössään hyvät työkalut päätöksentekoon.

 
 

Digitalisoinnilla mitattavia tuloksia

 
 

Etäluenta, älymittaus, Optimointi

Assensin kaukolämpöyhtiö on pystynyt laskemaan jakeluverkon lämpötilaa 6–8 asteella mittarien etäluennan, säännöllisen mittaridatan ja kohdistettujen analyysien ansiosta. Jo tässä vaiheessa yhtiö on säästänyt lämmöntuotannossa vuositasolla 2,5% ja pystynyt vähentämään putkistovuotoja 12 prosentilla.