Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja on Kamstrupille kunnia-asia. Tietojen suojaaminen sekä tietojen väärinkäytön ja tietojen menettämiseen liittyvien riskien estäminen on meille erittäin tärkeää. Arvostamme sitä, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat kykyymme käsitellä heitä koskevia tietoja turvallisesti ja luottamuksella. Käsittelemme kaikkia tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU GDPR) ja muiden sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti. 

Luottamuksesi on meille tärkeää. Käytämme henkilötietojasi ainoastaan sovittuihin tarkoituksiin ja myöntämälläsi luvalla. Kamstrup säilyttää tietojasi vain lakisääteisesti sallitun ajanjakson. Sen jälkeen tuhoamme tiedot, jotka olemme keränneet tai jotka on toimitettu meille. Ilmoitamme perusteellisesti sen, millaista tietoa keräämme, kuinka sitä käytämme ja jaammeko sitä kolmannen osapuolen käyttöön.

1. Keitä olemme? 

Kun käyt Kamstrup A/S:n (jäljempänä ”meidän/me/-mme”) verkkosivustolla osoitteessa www.kamstrup.com, toimitiloissamme tai olet muulla tavalla yhteydessä kanssamme, saatamme vastaanottaa tai käsitellä henkilötietojasi.

Henkilötietojesi käsittelijänä toimimme rekisterinpitäjänä. Yhteystietomme ovat:

Kamstrup A/S 
Yritystunnus 21 24 81 18 
Industrivej 28 
DK-8660 Skanderborg Tanska
Sähköposti: dpo@kamstrup.com 
Puhelin: +45 89 93 10 00

2. Kuinka käsittelemme henkilötietojasi? 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu henkilötietojen käsittelyn kutakin vaihetta sekä käsiteltäviin henkilötietoihin liittyviä tietoja, tietojen käsittelyn tarkoitusta, oikeusperustetta, tietojen siirtoja (sekä mahdollisia siirtoja kolmansiin maihin) ja tietojen säilyttämisaikoja. 

3. Säilytys ja poistaminen 

Käsittelemme henkilötietojasi vain tarvittavan kauan edellä mainittujen tarkoituksiemme toteuttamiseen. 

Käsittelyn käyttötarkoituksen päätyttyä poistamme henkilötietosi järjestelmistämme. Tietojen käsittelytarpeen ja säilytysajan keston arvioinnissa huomioimme kaikki sovellettavat oikeudelliset velvoitteet ja vanhentumisajat sekä riskit, jotka liittyvät kyseiseen käsittelyyn. 

4. Henkilötietojen käsittelijät ja siirrot kolmansiin maihin 

Saatamme käyttää henkilötietojesi käsittelyyn useita sisäisiä henkilötietojen käsittelijöitä, kuten IT-järjestelmätoimittajia, hostauspalveluiden toimittajia, uutiskirjeiden toimittajia sekä verkkotapahtumien järjestämiseen liittyviä ratkaisuja, verkkosivujen tarjoajia, evästeiden tarjoajia, kyselyiden tarjoajia jne.

Mikäli – henkilötietojen käsittelijöiden ja alihankkijana toimivien henkilötietojen käsittelijöiden yhteydessä – henkilötietojasi siirretään kolmansiin maihin (EU/ETA:n ulkopuolelle), varmistamme, että oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen luvussa 5 annettujen vaatimusten mukainen. Jos sinulla on kysyttävää etenkin henkilötietojesi siirrosta kolmansiin maihin, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 1 annetun yhteystiedon kautta.

5. Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet, jotka on annettu yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja Tanskan tietosuojalaissa ja näissä asetuksissa annetuissa ehdoissa. Jos haluat käyttää yhtä tai useampaa näistä oikeuksista, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön kohdassa 1 annetun yhteystiedon kautta.  

  • Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi 
  • Oikeus esittää henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä koskeva pyyntö 
  • Oikeus esittää henkilötietojen poistamista koskeva pyyntö 
  • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 
  • Oikeus vastustaa tilannettasi koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin vain yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Vastustaessasi käsittelyä emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, jollemme esitä käsittelylle sellaisia pakottavia oikeutettuja etuja, jotka ohittavat omat etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on lisäksi oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin vain ilmoittamalla asiasta tämän tietosuojakäytännön kohdassa 1 annetun yhteystiedon kautta. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. 

Oikeuksiisi liittyviä lisätietoja on Tanskan tietosuojaviraston ohjeissa, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksia.
Voit tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskevan valituksen Tanskan tietosuojavirastolle (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, Tanska, sähköposti: dt@datatilsynet.dk, puhelin: + 45 33 19 32 00

Uusin korjattu versio 31.03.2023