Sähkö
Siirtyminen vihreään talouteen
Älymittaus

Radius valitsi käyttövalmiin älymittariratkaisun, joka on valmis tulevaisuuden haasteisiin

”Vihreä kehitys edellyttää älymittareita – ja me näytämme tietä.”

– Stephan Alexander Fly, tekninen johtaja, Radius.

Huollossa 11 500 työtunnin säästöt vuodessa

Nollavikojen tunnistuksella 228 579 euron vuosisäästöt

Haaste:

Miljoonan manuaalisen mittarin tilalle älymittarit

Siirtymävaihe kohti vihreää energiataloutta on alkanut. EU kannustaa energiatehokkuuteen, puhtaiden polttoaineiden käyttöön ja kuluttajatuotteiden sähköistämiseen enemmän kuin koskaan ennen. Tanska näyttää mallia. Vuoteen 2030 mennessä Tanskan tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 70 prosentilla. Vuoteen 2050 mennessä maan sähköjärjestelmä on täysin riippumaton fossiilisista polttoaineista.

Tanskan parlamentti päätti jo vuonna 2013, että kaikissa sähköä kuluttavissa talouksissa on oltava etäluettavat mittarit vuoden 2020 loppuun mennessä. Tanskalaisen DSO Radiuksen miljoonasta asiakkaasta vain 3 prosentilla oli älymittarit. Parlamentin päätös tarkoitti, että noin 970 000 talouteen oli asennettava uusi sähkömittari. Kaiken kaikkiaan miljoona mittaria oli uusittava.

Ratkaisu:

Pohjois-Euroopan suurin älymittarihanke

Näin valtavan luokan projektin onnistuminen riippuu logistiikasta. Siksi Radius kilpailutti projektin edellyttäen käyttövalmista ratkaisua. Kamstrup toimitti ja asensi miljoona älymittaria, joiden etäkäytettävällä virrankatkaisijalla Radius voi kytkeä asiakkaat irti verkosta ja takaisin verkkoon tarpeen mukaan. Projektiaikataulussa päiväkohtaiseksi asennettavien mittarien määräksi määritettiin 1 500 mittaria, mutta asennustiimi ehti hyvinä päivinä asentaa 2 500. Huolellisen suunnittelun ansiosta projektin käyttöönotto sujui täysin aikataulussa ja pysyi budjetissa.

Lisätietoja
Sulje

Uusi ratkaisu. Uudet mahdollisuudet.

Radius saa kulutuslukemat uudesta järjestelmästä automaattisesti joka päivä. Virheet huomataan helpommin, ja asiakaspalvelu toimii sujuvammin. Ja tämä on vasta alkua. Käyttövalmiiseen ratkaisuun sisältyvällä etäkäytettävällä virrankatkaisijalla Radius voi kytkeä asiakkaat irti verkosta ja takaisin verkkoon tarpeen mukaan. Tällä hetkellä näitä etäkytkentöjä tapahtuu noin 200–250 kuukaudessa, joten niillä saavutetaan merkittäviä säästöjä.

”Huoltoteknikoiden käyntejä on nyt yli 25 000 vähemmän kuin aiemmin. Tämä vastaa noin 11 500 työtunnin säästöä vuodessa”, toteaa Radiuksen tekninen johtaja Stephan Alexander Fly.

Ennakoivalla huollolla mittavia säästöjä

”Älymittarien keräämän datan perusteella saamme kattavamman kuvan pienjänniteverkkomme kuormituksesta. Lisäksi voimme hyödyntää dataa luvattoman käytön havaitsemisessa, vikojen korjaamisessa ja asiakaspalvelussamme sähkökatkosten varalta”, kertoo Stephan.

Mittareista kerätään päivittäin esimerkiksi jännitedataa. Nollavian sattuessa jännitetason vaihtelu saattaa vaurioittaa laitteita. Korjaus voi olla kallista ja aikaa vievää, ja heikko palvelukokemus voi johtaa reklamaatioihin.

Kamstrupin mittarien tuottaman datan avulla nollaviat on mahdollista tunnistaa, löydämme vioittuneen mittarin tai jakorasian ja ehdimme korjata vian ennen kuin sähköt ehtivät katketa. Saavutamme vuosittain noin 228 579 euron säästöt”, toteaa Stephan.

Avain vihreään kehitykseen

Uusi ratkaisu on merkittävässä osassa Radiuksen siirtyessä kohti vihreämpää huomista. Tällä hetkellä 56 % Tanskassa käytettävästä energiasta tuotetaan tuuli- tai aurinkovoimalla. Vuoteen 2030 mennessä maan sähköjärjestelmä on täysin riippumaton fossiilisista polttoaineista.

EU:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla. Tällöin uusiutuvalla energialla on katettava 32 % unionin energian kokonaiskulutuksesta. Muutos kohti suurempaa uusiutuvan energian osuutta tarkoittaa sitä, että myös Radius muuttaa verkkonsa toimintatapaa.

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 70 prosentilla. Täydellistä riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista tavoitellaan vuoteen 2050 mennessä.

”Suunnattomien datamäärien avulla löydämme uusia keinoja verkkojemme kehittämiseen ja kuormituksen tasaamiseen. Olemme vakaasti sitä mieltä, että älymittareilla kerättävä data on avain vihreään kehitykseen”, tuumii Stephan.

Valmiina puhtaan sähkön tulevaisuuteen

Vuoteen 2030 mennessä Euroopan teillä kulkee 30 miljoonaa sähköautoa. Vihreän kehityksen haasteena on ennennäkemättömän suuri sähkönkulutus kestävien vaihtoehtojen, kuten lämpöpumppujen ja sähköautojen, kysynnän kasvaessa. Radius voi valmistautua tähän joko laajentamalla verkkoaan tai pyrkimällä tasaamaan kuormitusta optimaalisesti.

”Sähköverkkomme on kestävä, mutta sen tulee kestää jatkossa entistäkin suurempia kysyntähuippuja, jotka ovat nykyisen maksimikapasiteettimme rajoissa”, pohtii Stephan. ”Kun kaikki autojen ja junien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä alkaen sähköistyy, tarvitsemme kattavaa dataa suojataksemme verkkoamme ja hoitaaksemme sähkönjakelun mahdollisimman älykkäästi ja taloudellisesti.”

Radius luottaa käyttöaikaan perustuviin tariffeihin, joilla kulutusta saadaan siirrettyä kysyntähuippujen ulkopuolelle. Asiakas saa sähköä edullisempaan hintaan käyttäessään astianpesukonettaan puolilta öin iltakahdeksan sijaan. Joustavan hinnoittelun tarkka laskutus edellyttää luotettavia kulutuslukemia. Ja tämän älymittarit hallitsevat erinomaisesti.

Dataan perustuvia investointeja

Uuden ratkaisun ansiosta Radiuksella on kattava kokonaiskuva koko verkosta. Siksi myös investointeja on helpompi suunnitella. Esimerkiksi tietyn vian toistuessa useita kertoja uusi kaapeli tai muuntoasema voi olla järkevä sijoitus.

”Kulutushuippuihin vastaaminen koko verkon laajuisella saneerauksella edellyttäisi mm. paljon kaivutöitä, kaapelien asennusta ja muuntoasemien rakentamista. Kustannukset ovat suuria, ja projektista aiheutuu häiriöitä käyttäjille”, jatkaa Stephan. ”Haluamme mieluummin panostaa järkeviin toimiin tasapainottamalla verkon kuormitusta ja vähentämällä energianhukkaa. Sen jälkeen on hyvä investoida myös verkon laajentamiseen. Tämä on taloudellisempaa ja kestävämpää kaikkien kannalta.”

Sulje

”Kun sähköautojen kysyntä lähtee kasvuun, pystymme datamme avulla analysoimaan, mistä kannattaa aloittaa, mitä pullonkauloja emme ole vielä huomanneet ja kuinka kuormitusta kannattaa jakaa. Pystymme keskittämään resurssimme ja investoimaan verkon laajentamiseen.”

– Stephan Alexander Fly, tekninen johtaja, Radius.

Kokonaisjärjestelmien toimittaja

Toimitamme integroidun ratkaisun, joka kattaa älymittauksen kaikki osa-alueet. Se helpottaa energiayhtiöiden työtä ja tehostaa verkon toimintaa.

Lue lisää

Haluatko lisätietoja älykkäistä mittausratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6

Tutustu tapauskertomuksiin