Udgået produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentation

Relaterede produkter ({{ totalProducts }})

Én måler. Mange anvendelsesområder. 

Vælg dit anvendelsesområde, og opdag, hvordan innovative Kamstrup-målerløsninger kan hjælpe med at understøtte din forretning.

Distriktsmåling

Bekæmp vandspildet med teknologi

Med størrelser fra DN32 til DN100 gør flowIQ® 3200 dig i stand til at etablere distriktsmålingsområder i dit netværk. At opdele dit forsyningsområde i distrikter er en effektiv måde at overvåge vandspildet på og få et bedre overblik over flowet og forbruget i de forskellige områder ved at sammenligne data fra flowIQ® 3200-måleren, der er installeret på forsyningsgrenen, med forbruget, der måles med husholdningsmålerne, såsom flowIQ® 2200.

Det gør det muligt at generere vandbalancer automatisk og gør dig langt mere proaktiv i din indsats for at reducere uafregnet vand. Du kan opdage et voksende vandspild på et tidligere stadie, hurtigt se effekten af nye initiativer og let sammenligne spildet i forskellige distrikter.

Brug flowIQ® 3200 i kombination med vores analyseplatform
Du kan nemt beregne vandbalancer og visualisere vandspildet pr. distrikt ved at anvende dine målere i kombination med overvågningsværktøjet District Analyser.

District Analyser giver dig det komplette overblik over dit forsyningsnetværk opdelt i distrikter. Du får et kortbaseret overblik over hele dit forsyningsområde inddelt i distrikter med information om det aktuelle vandspild. Du kan dykke ned i hvert af dine distrikter og få detaljeret indsigt i vandtilførslen, forbruget og vandspildet, hvilket gør det muligt for dig at følge udviklingen over tid, målrette dine indsatser og reagere med det samme, når vandspildet øges i et område.

Kommerciel og industriel måling

Maksimer din indtjening

Hver enkelt dråbe tæller, når det handler om præcis afregning, og det gælder især over for dine kommercielle og industrielle slutbrugere, der ofte udgør en stor del af den volumen, der pumpes ud.

Ultralydspræcision
Mere end 30 års erfaring og gennemprøvet teknologi er hjørnestenene i vores vandmålere, som hver dag forsyner vandværker med de data, de skal bruge for at sikre fair afregning for store kommercielle og industrielle forbrugere og effektivisere driften.

Takket være en brancheførende præcision og et meget lavt startflow måler vores flowIQ® 3200 selv det mindste forbrug. Målerne er meget stabile i hele flowområdet med en meget lav fejlmargin. Da flowIQ® 3200 er sikret mod manipulationsforsøg og ikke har nogen bevægelige dele, er den mindre følsom over for slitage, hvilket sikrer en høj og stabil præcision igennem hele levetiden på op til 20 år. Det sikrer dine kunder en vandregning, de kan stole på, og du får afregning for hver eneste forbrugt dråbe – penge, som igen kan investeres i dit netværk.

Målerne bliver fremstillet på vores fuldautomatiske produktionsanlæg og gennemtestet på vores akkrediterede laboratorium. Det sikrer hygiejniske og præcist kalibrerede målere af høj kvalitet og med branchens laveste fejlrater.

Eliminer uafregnet vand

Uafregnet vand er mange ting. Intelligent måling hjælper dig med at identificere og håndtere forskellige former for vandspild og er et effektivt værktøj i kampen mod lækager. Se vores video om sammenhængen mellem uafregnet vand og intelligent måling eller klik videre for at læse mere.

En komplet løsning til intelligent vandmåling og lækageovervågning

Fjernaflæsning af målere, hyppige data og målrettet analyse giver Tønder Forsyning store besparelser.

  • 100.000 kroner i årlig besparelse på lækageovervågning
  • Tidsforbruget per lækagesøgning er gået fra 10 dage til 1
kamstrup lækage vandrør
kamstrup lækage vandrør

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6