Vand
Uafregnet vand
Vandspild

Eliminer uafregnet vand

Hvordan intelligent måling kan hjælpe med at bekæmpe vandspild

Uafregnet vand er et globalt problem og gennemsnitligt går omkring 7% af alt drikkevand i Danmark tabt i distributionsnetværkerne.

Vi tror på, at intelligent måling er et vigtigt redskab i kampen mod uafregnet vand. Du får adgang til den rigtige viden på det rigtige tidspunkt, så du kan handle, hvor det er nødvendigt. Fordi uafregnet vand er ikke bare noget, vi taler om. Vi udvikler løsninger der hjælper forsyninger med at reducere deres vandspild. 

Forhindring af vandspild

At forhindre og reducere  uafregnet vand og vandspild bliver så meget nemmere og mere effektivt, når du har adgang til den rigtige information på det rigtige tidspunkt.

Se vores film, og lær mere om hvordan intelligent måling kan være et effektivt redskab i kampen mod vandspild.

Hvad er uafregnet vand?

Uafregnet vand er forskellen mellem faktisk forbrug og afregnet vand. I en situation, hvor der bliver stadig mere mangel på vand i mange lande, mens forbruget stiger, er uafregnet vand en udfordring, som de fleste vandforsyninger står over for som følge af øget urbanisering, højere efterspørgsel, øgede priser og aldrende distributionsnetværker. Det er vand, der går tabt som følge af brud på grund af trykstød, unøjagtige måleraflæsninger, lækager eller brud som følge af et højt tryk, aldrende infrastruktur, ulovlige forbindelser til netværket, tyveri mv.

Forskellige typer vandspild og hvordan du kan reducere dem

Download whitepaper: Reducer mængden af uafregnet vand

En høj mængde uafregnet vand betyder ikke bare tabt omsætning og højere driftsomkostninger for forsyningen, det kan også føre til øgede omkostninger i forhold til lækagereparationer, øgede energiomkostninger osv. Heldigvis er udviklingen af intelligente målere med til at give større gennemsigtighed i vanddistributionen. Dette kan skabe et komplet overblik over distributionsnettet og dets tilstand.

Højdepunkter fra whitepaperet:

  • Kortlægning af udnyttelsen af dine vandressourcer
  • Beregning af uafregnet vand
  • Årsager til uafregnet vand