Vand
Forsyningsnetværk
Intelligent måling
Driftseffektivitet

Akustisk lækageovervågning

Lækageovervågning, især i stik- og jordledninger, er ofte en tidskrævende, ineffektiv og dyr opgave. Med begrænset viden om, hvad der sker i dit forsyningsnetværk, løses det ofte ved ved brug af teoretiske modeller, simpel mavefornemmelse eller ved at prøve sig frem.  

Når vandressourcerne bliver stadig mere knappe, har vi brug for pålidelige og innovative løsninger, der beskytter vores ressourcer. Derfor taler vi ikke kun om at bekæmpe vandtab, vi tænker fremad for at hæve standarden. Resultatet er en banebrydende løsning til intelligent måling med akustisk lækageovervågning. Få fuld transparens i dit forsyningsnetværk og værktøjerne du skal bruge til en effektiv overvågning. Identificer og bekræft potentielle lækager, inden de udvikler sig til brud, og målret dine ressourcer der, hvor de giver mest værdi.

Tænk hvis dine målere kunne høre det, du ikke selv kan se

Den intelligente ultralydsvandmåler flowIQ® 2200 er udstyret med integreret akustisk lækageovervågning, der giver mulighed for at overvåge stik- og jordledninger i dit forsyningsområde for mulige lækager. Med sit fremragende, lave startflow på 2 liter/timen måler den selv de mindste forbrug. Måleren har en enestående stabil præcision fordelt over hele dynamik området med en meget lav fejlmargen – og som en statisk måler uden bevægelige dele opretholder den samme høje nøjagtighed gennem sin levetid på op til 16 år.  

Aktivér hele dit netværk
Som et fintmasket netværk af støj-loggere overvåger dine målere støjen i forsynings-,samt stik- og jordledningerne, så eventuelle lækager opdages – 24/7. Du skal med andre ord ikke have separate støj-loggere omkring dit forsyningsområde – dine målere gør arbejdet for dig. Se mere om den nye løsning i vores video.

Én løsning til dine behov for lækageovervågning

kamstrup flowiq 2200 smart intelligent vandmåler

Intelligent vandmåler

Den innovative ultralydsvandmåler flowIQ® 2200 tilbyder integreret akustisk lækageovervågning, intelligente alarmer og infokoder samt en konfigurerbar log.
kamstrup fjernaflæsning af vandmåler

Fjernaflæsning

Med integreret kommunikation tilbyder flowIQ® 2200 fuld support for både drive-by- og fjernaflæsning via netværk, så der sikres en effektiv, stabil og sikker måleraflæsning.
kamstrup lækager vand

Analyseplatform

Det kort-baserede overblik i analysemodulet Leak Detector gør dig i stand til hurtigt at lokalisere lækager i jord- og stikledninger baseret på akustiske støjtal mål af flowIQ® 2200 vandmålere.
 
kamstrup service support

Service & support

Vi tilbyder en række service- og træningsmuligheder for at sikre, at du kommer godt igang. Lige fra opsætning til den daglige drift af Leak Detector, hvor vi informerer om installationer med en høj risiko for lækager.

Opdagelse af lækager i stik- og jordledninger

Vandcenter Syd, Fyn, Danmark

I et boligområde fra 1970’erne med høje lækageniveauer havde VandCenter Syd mistanke om lækager i stik- og jordledningerne, men manglede værktøjerne til at tackle problemerne effektivt. Da Kamstrups nye vandmålere flowIQ® 2200 med integreret akustisk lækageovervågning var blevet installeret, var det via analyseappen Leak Detector muligt at lokalisere områder med høj risiko, og seks lækager, der ellers aldrig ville være fundet, blev hurtigt identificeret. 

Se hele casen i vores video.

Leak Detector fandt stor lækage i renoveret område

Børkop Vandværk, Danmark
flowIQ® 2200-vandmåleren og analysesoftwaren Leak Detector afslørede større lækage det sidste sted, forsyningen ville have ledt. Lækagen var årsagen til en ellers uforklarlig fordobling af ledningstabet hos Børkop Vandværk.
Per Møller - Børkop Vandværk
Per Møller - Børkop Vandværk
kamstrup service

Din service-partner

Med en integreret løsning, der dækker hele værdikæden i den intelligente vandmåling gør vi forsyningsvirksomheder i stand til at målrette deres indsatser og kontrollere deres forsyningsnetværk til fulde. 
På baggrund af vores mere end 25 års erfaring i vandindustrien leverer vi teknologisk førende ultralydsvandmålere, højeffektive fjernaflæsningsløsninger, avanceret overvågning af tryk og lækager, intelligente dataanalyser samt skræddersyede servicepakker til forsyningsselskaber.
kamstrup service

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6