Bekämpa vattenförlust

Skapa transparens i ditt distributionsnät för att bekämpa vattenförlust

Ofakturerat vatten är ett välkänt globalt problem som innebär att stora volymer vatten går förlorade på grund av läckage.

Det är även en konkret utmaning som vattenbolag dagligen ställs inför till följd av tilltagande urbanisering och efterfrågan, prishöjningar och åldrande distributionsnät.

Som tur är ger den tekniska utvecklingen och ökad kunskap om distributionsnätet nya möjligheter att reducera vattenförlust.

På Kamstrup nöjer vi oss inte med att bara prata om ofakturerat vatten.. Vi arbetar för fullt med att utveckla lösningar som hjälper bolag att bekämpa sin vattenförlust och vi tror att smart mätning är ett viktigt verktyg i kampen för att bekämpa läckage.

Smart mätning är ett första steg i att göra ditt distributionsnät transparent och är en ständig källa till information om vad som pågår i ditt nätverk. Om man har den rätta kunskapen vid rätt tidpunkt blir arbetet med att minska mängden ofakturerat vatten både enklare och mer effektivt - till fördel för ditt bolags slutresultat, kunden och miljön.

Bekämpa vattenförlust

Att minska mängden ofakturerat vatten och vattenförlust blir både enklare och mer effektivt när du har åtkomst till korrekt information vid rätt tidpunkt.

Titta på vår film och lär dig mer om hur smart mätning kan vara ett effektivt verktyg i kampen för att bekämpa läckage.

Ladda ned vår vitbok och läs mer om ofakturerat vatten

Att volymen av ofakturerat vatten är stor, innebär inte bara förlorad avkastning och högre driftkostnader för bolaget, det kan också leda till ökade kostnader för reparation av läckor, höjda energikostnader o.s.v. Lyckligtvis hjälper utvecklingen av smarta mätare och smart mätning till att skapa större transparens i vattendistributionen. Detta kan skapa en fullständig översikt över distributionsnätet och dess skick.

Ladda ned vår vitbok och ta reda på mer om hur du kan reducera mängden ofakturerat vatten.

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.