Bekämpa vattenförlust

Skapa transparens i ditt distributionsnät för att bekämpa vattenförlust

Ofakturerat vatten är ett välkänt globalt problem som innebär att stora volymer vatten går förlorade på grund av läckage.

Det är även en konkret utmaning som vattenbolag dagligen ställs inför till följd av tilltagande urbanisering och efterfrågan, prishöjningar och åldrande distributionsnät.

Som tur är ger den tekniska utvecklingen och ökad kunskap om distributionsnätet nya möjligheter att reducera vattenförlust.

På Kamstrup nöjer vi oss inte med att bara prata om ofakturerat vatten.. Vi arbetar för fullt med att utveckla lösningar som hjälper bolag att bekämpa sin vattenförlust och vi tror att smart mätning är ett viktigt verktyg i kampen för att bekämpa läckage.

Smart mätning är ett första steg i att göra ditt distributionsnät transparent och är en ständig källa till information om vad som pågår i ditt nätverk. Om man har den rätta kunskapen vid rätt tidpunkt blir arbetet med att minska mängden ofakturerat vatten både enklare och mer effektivt - till fördel för ditt bolags slutresultat, kunden och miljön.

Bekämpa vattenförlust

Att minska mängden ofakturerat vatten och vattenförlust blir både enklare och mer effektivt när du har åtkomst till korrekt information vid rätt tidpunkt.

Titta på vår film och lär dig mer om hur smart mätning kan vara ett effektivt verktyg i kampen för att bekämpa läckage.

Ladda ned vår vitbok och läs mer om ofakturerat vatten

Att volymen av ofakturerat vatten är stor, innebär inte bara förlorad avkastning och högre driftkostnader för bolaget, det kan också leda till ökade kostnader för reparation av läckor, höjda energikostnader o.s.v. Lyckligtvis hjälper utvecklingen av smarta mätare och smart mätning till att skapa större transparens i vattendistributionen. Detta kan skapa en fullständig översikt över distributionsnätet och dess skick.

Ladda ned vår vitbok och ta reda på mer om hur du kan reducera mängden ofakturerat vatten.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6