MULTICAL® 21

Vattenmätare med ultraljudsmätning optimerad för användning i bostäder

Dra nytta av fördelarna med smart vattenmätning

MULTICAL® 21 är en vattenmätare med ultraljudsmätning optimerad för användning i bostäder. I motsats till traditionella mekaniska mätare, är MULTICAL® 21 en statisk mätare skyddad mot vattenintrång utan några rörliga delar. Därmed bibehåller den samma exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 16 år. MULTICAL® 21 har en mycket låg felmarginal, branschledande noggrannhet och ett optimerat lågt startflöde, vilket säkerställer att mätaren mäter även den minsta förbrukningen noggrant. 

MULTICAL® 21 levereras med inbyggd kommunikation och fjärravläsningen hanteras enkelt via en drive-by-lösning eller ett fast nätverk. Detta gör att du kan minska tiden för datainsamling avsevärt och undvika tidskrävande uppföljningar på baserade på bristfälliga eller oprecisa mätningar. Det är enkelt att komma igång med fjärravläsning och du kan utöka eller uppgradera ditt system när dina behov förändras.

Intelligenta larm från vattenmätarna med ultraljudsmätning gör det möjligt för dig att snabbt och effektivt upptäcka läckage och rörbrott eller andra oregelbundenheter såsom manipuleringsförsök och returflöden. Detta begränsar vattenförluster samt indirekta skador och gör det möjligt för dig att tillhandahålla en mer proaktiv service till dina kunder.

Om du vill komma igång med mer avancerad dataanalys, erbjuder MULTICAL® 21 även grunden för beräkningar av vattenförlusten i varje distrikt per timme.

Intelligent design och automatiserad produktion

MULTICAL® 21 är tillverkad av 100 % miljövänlig och hållbar komposit. Vattenmätaren är helt vattentät och kan monteras utan risk för vattenintrång eller kondens i displayen. Vår fullt automatiserade produktionsprocess säkerställer konsekvent kvalitet och hygieniska, noggrant kalibrerade mätare.

Vill du veta mer?

Klicka nedan för att hitta och ladda ner bland annat datablad, installations- och användarhandböcker samt tekniska beskrivningar.

Fjärrmätaravläsning ger säkrare arbetsmiljö för anställda

Vitens, The Netherlands

Ett nytt pilotprojekt har hjälpt vattenbolaget Vitens att säkerställa sina fältteknikers säkerhet gällande avläsning av vattenmätare på platser som är riskfyllda eller svåråtkomliga. Med fjärravlästa smarta mätare och en drive-by-lösning kan mätaravläsningen göras direkt från bilen och på bara några sekunder.

Håll koll på dina mätdata

Dina smarta mätare kan fjärravläsas av vårt READy-system och hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får snabb och enkel åtkomst till de förbrukningsdata som behövs för att tillhandahålla en rättvis och korrekt fakturering, samt data som kan användas för att reducera vattenförlust, optimera driften och förbättra kundservicen.

Det är dags att ta farväl

För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden måste vi ibland släppa taget. I dagens digitala värld, där behovet av kommunikation och anslutningsbarhet ökar, räcker det inte längre att bara vara bra. Se varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart vattenmätning.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6