Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

En mätare. Flera applikationer. 

Välj din tillämpning och ta reda på hur Kamstrups innovativa mätningslösningar kan stödja din verksamhet.

Distriktsmätning

Bekämpa vattenförlust med teknik

Tack vare att flowIQ® 3200 finns tillgänglig i storlekar från DN32 till DN100 gör den det möjligt för dig att etablera distriktsmätningsområden i ditt distributionsnät. Genom att dela upp ditt försörjningsområde i distrikt kan du effektivt övervaka vattenförlusten och få en bättre översikt över flödet och förbrukningen i olika områden genom att jämföra data från flowIQ® 3200-mätaren som finns installerad på försörjningsgrenen med förbrukningen som uppmätts av bostadsmätarna t.ex. flowIQ® 2200.

Detta gör det möjligt för dig att generera vattenbalanser automatiskt och bli mer proaktiv i dina insatser för att minska vattenförlusten. Du kan detektera en ökande vattenförlust i ett tidigare skede, snabbt se effekten av nya initiativ och enkelt jämföra förlusten i olika distrikt.

Använd flowIQ® 3200 i kombination med vår analysplattform
För enkel beräkning av vattenbalanser och visualisering av vattenförlust per distrikt kan du använda övervakningsverktyget District Analyser i kombination med dina mätare.

District Analyser ger dig en fullständig översikt över ditt distributionsnät indelat i distrikt. Du får en kartbaserad översikt över hela ditt försörjningsområde, indelat i distrikt, med information om den aktuella vattenförlusten. För varje distrikt kan du även få detaljerad information om tilloppsflöde, förbrukning och vattenförlust. Detta gör att du kan följa utvecklingen noggrant över tid, prioritera dina insatser och agera så snart vattenförlusten ökar i ett distrikt.

Kommersiell och industriell mätning

Maximera dina intäkter

Varje droppe räknas när det gäller noggrann fakturering och detta gäller i synnerhet när det handlar om dina kommersiella och industriella slutanvändare som ofta står för stora delar av din totala utpumpade volym.

Ultraljudsprecision
Med mer än 30 års erfarenhet är våra vattenmätare baserade på beprövad teknologi och ger vattenbolagen de data de behöver för att fakturera stora kommersiella och industriella kunder rättvist, samt driva verksamheten effektivt.

Tack vare en branschledande noggrannhet och ett mycket lågt startflöde kan våra flowIQ® 3200-mätare mäta även den allra minsta förbrukningen. Mätarna är dessutom mycket stabila genom hela flödesområdet med en mycket liten felmarginal. flowIQ® 3200 är sabotagesäker, innehåller inga rörliga delar och påverkas inte av slitage. Detta gör att mätaren bibehåller sin höga och stabila precision under hela sin livslängd på upp till 20 år. Detta säkerställer korrekt fakturering av dina kunder och säkrar intäkter för investeringar i ditt distributionsnät.

Vår automatiserade produktionsprocess inbegriper noggrann testning i vårt ackrediterade laboratorium och säkerställer en kontinuerligt hög kvalitet samt hygieniskt och noggrant kalibrerade mätare med låg felfrekvens.

Minimera vattenförlust

Vattenförlust kan vara flera saker. Smart mätning hjälper dig identifiera och hantera olika typer av vattenförlust och det är ett effektivt verktyg för att bekämpa vattenförlust. Se vår film om sambandet mellan ofakturerat vatten och smart mätning eller klicka vidare för att läsa mer.

Referensprojekt

Smart vattenmätning är en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och vattenförlust. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor, som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6