MULTICAL® 603

Framtidssäker energimätare för bostäder och industrianläggningar

Flexibilitet när den är som bäst

Den första och enda plug-and-play-mätaren på marknaden
Kamstrups MULTICAL® 603 värmemätare levereras med en inbyggd Auto Detect-funktion, vilket gör det möjligt att vid behov byta ut en ULTRAFLOW® utan att manuellt omkonfigurera kalkylatorn. Detta ökar flexibiliteten och gör det möjligt för dig att ha en enda typ av kalkylator i lager som sedan kan användas till alla Kamstrups ultraljudsmätare.

Funktionen för automatisk avkänning är kompatibel med fjärde generationens ULTRAFLOW®, som har producerats sedan 2008. 

Fjärrstyrd omkonfiguration
Tänk dig att bolagets värmemätare kan konfigureras med nya inställningar anpassade för de aktuella behoven – utan logistiska utmaningar och fysisk åtkomst till mätarna och utan att påverka officiella räkneverk, mätaravläsningar eller nätverksadministration.

Tänk dig att mätarens logg kan avläsas i syfte att undersöka onormala förbrukningsmönster – utan att behöva störa kunden i onödan.

Med den inbyggda 2-vägskommunikationen i MULTICAL® 603 och ett READy fjärravläsningssystem är det nu möjligt att utföra fjärrkonfiguration av mätarna och avläsa loggar utan fysisk tillgång till mätaren.

Upptäck nya möjligheter med flexibel och enkel fjärrkonfiguration av värmemätare – för mindre krångel både för energibolaget och kunden.

Kvalitet av data från dina mätare

Kamstrups MULTICAL® 603 är byggd för att hålla och framför allt, för att prestera. När du installerar en intelligent mätare med ultraljudsteknik från Kamstrup har du gjort ett val. Du kompromissar inte på kvalitet och du vill säkerställa korrekt fakturering och exakta data för att skapa en grund för din nätverksoptimering.

Nya möjligheter för fjärrkonfiguration

Tänk dig att bolagets värmemätare kan konfigureras med nya inställningar anpassade för de aktuella behoven – utan logistiska utmaningar och fysisk åtkomst till mätarna och utan att påverka officiella räkneverk, mätaravläsningar eller nätverksadministration.

Tänk dig att mätarens logg kan avläsas i syfte att undersöka onormala förbrukningsmönster – utan att behöva störa kunden i onödan.

Med den nya inbyggda 2-vägskommunikationen i MULTICAL® 603 och ett READy fjärravläsningssystem är det nu möjligt att utföra fjärrkonfiguration av mätarna och avläsa loggar direkt utanför huset, utan fysisk tillgång till mätaren.

Upptäck nya möjligheter med flexibel och enkel fjärrkonfiguration av värmemätare – för mindre krångel både för bolaget och kunden. 

Från antaganden till kunskap

Ry Fjernvarme, Danmark

I takt med den snabba utvecklingen i staden – vilket inkluderade flera nya grannskap– behövde Ry Fjernvarme detaljerad kunskap om trycket i deras distributionsnät. Med Kamstrups tryckgivare får bolaget nu mer exakta data för användning vid dimensionering och renovering av rör.

Automatiskt läckageskydd

Thisted värmeverk, Danmark

Thisted Varmeforsyning följer en ambitiös strategi för intelligent energikontroll, vars syfte är att öka energieffektiviteten och hålla driftkostnaderna nere. Det är därför som Thisted Varmeforsyning valde att satsa på en innovativ lösning med fem tusen MULTICAL® 601/602 fjärravlästa värmemätare i ett radionätverk.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6