Värme
Fjärrvärme
Energieffektivitet

De flesta försäkringsbolagen erbjuder konsumenterna en betydande rabatt på deras rörförsäkring om försäkringstagaren har en Kamstrup-DanTaet installation.

Innovativ läckagelösning

Fjärrvärme med intelligent läckageskydd

Thisted Varmeforsyning levererar värme till mer än fem tusen konsumenter och anses vara ett av de modernaste energiföretagen när det gäller ny teknik.

Denna fjärrvärmeanläggning följer en ambitiös strategi för intelligent energikontroll, vars syfte är att öka energieffektiviteten och hålla driftkostnaderna nere. Det är därför som Thisted Varmeforsyning valde att satsa på en innovativ lösning med fem tusen MULTICAL® 601/602 fjärravlästa värmemätare i ett radionätverk. En stor del

av mätarna har läckageövervakning och ett automatiskt läckageskyddssystem. Thisted Varmeforsyning introducerade den kombinerade lösningen Kamstrup-DanTaet med syfte att i första hand uppgradera skyddet mot läckage.

Bättre läckageskydd med Kamstrup-DanTaet

Thisted Varmeforsyning har uppnått en mängd driftsförmåner med systemet Kamstrup-DanTaet. Ett larm skickas automatiskt ut till företaget vid läckage eller spruckna rör och systemet stänger omedelbart av anläggningen. Övervakningssystemet hjälper även

Thisted Varmeforsyning att minska behovet av kompensationsvatten för fjärrvärme och visar även om obehandlat vatten har tillsatts. Läckageskyddet gynnar lokal vattenmiljö, konsumentsäkerhet och lönsamheten för fjärrvärmeverket eftersom rutinerna effektiviseras och driftkostnaderna hålls nere.

Denna förbättring av systemets tillförlitlighet innebär även att de flesta försäkringsbolag erbjuder konsumenten en betydande rabatt på sin rörförsäkring om försäkringstagaren har en Kamstrup-DanTaet installation.

"Det här systemet är ett led i vår automationsstrategi och nyckeln till att stärka Thisted Varmeforsynings position som en högkvalitativ leverantör."

Lars Andersen, avdelningschef, Thisted värmeverk

 

Förbättrad energieffektivitet

Stora potentiella besparingar i delta T

Optimering av energieffektiviteten är en seriös utmaning men ett förhandskrav för högeffektiv värmeförsörjning. Om skillnaden mellan in- och utloppstemperaturen (delta T) förbättras med bara 1° C under hela värmeförsörjningssystemet i Thisted, kommer detta att innebära en besparing på totalt 750 000 DKK per år. Med syfte att förbättra energieffektiviteten, beslutade Thisted Varmeforsyning därför att fasa ut alla värmeväxlare och

ersätta dem med direktvärmeförsörjning och samtidigt erbjuda kunderna extra säkerhet för skydd mot läckage.

Värmeväxlare är inte särskilt energieffektiva. I själva verket orsakar en värmeväxlare typiskt en värmeförlust på 5-7° C eftersom den är manuellt styrd och ofta felaktigt inställd av kunden. Energieffektiviteten påverkas negativt då returvattnet blir för varmt.

Förhöjd kundsäkerhet

"Det är ett mycket effektivt system som ger våra kunder förhöjd säkerhet och en mer energisnål försörjning. När det första systemet installerades i april 2012, stängdes vattnet genast av och vi antog att det var ett systemfel. Men i själva verket fanns det en läcka."

Lars Andersen

Thisted Varmeforsyning

Lösning:

- 5 000 värmemätare

- Värmemätare MULTICAL® 601 och 602

- Fjärravläsning via radio och GPRS.

- Kamstrup-DanTaet system – Automatiskt läckageskydd

- Intelligent läckageövervakning

Tidsram: 2009-2014

Kontakta oss för mer information

Thisted Varmeforsyning
Tel: +45 9792 6666
post@thisted-varmeforsyning.dk
Kamstrup
Försäljningsingenjör Peter Braae
Tel: +45 8993 1000
E-post: peb@kamstrup.dk