Information till slutkunderna var nyckeln till Höganäs lyckade utrullning – trots covid-19

1 februari 2021

Tydlig information till slutkunderna samt en noggrann planering möjliggjorde att Kamstrup och Höganäs Energi kunde slutföra sitt gemensamma projekt som omfattar installation och driftsättning av drygt 15 500 fjärravlästa elmätare samt ny systemlösning enligt tidplan - trots covid-19.

”En av framgångsfaktorerna var att vi och Kamstrup strävade mot samma mål och när vi på grund av rådande omständigheter inte längre kunde ha fysiska möten, träffades vi digitalt istället”, säger Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi.

Höganäs Energi var noga med att informera sina slutkunder om att mätarbytet skulle ske och att de vidtagit flera försiktighetsåtgärder som t.ex. att montörerna använde handskar vid bytet, samt föreslog att kunden gick ut och väntade under mätarbytet om de ville. Mätarbytena kunde därför effektivt genomföras av vår samarbetspartner SMARTservice. Att många jobbade hemma och fanns tillgängliga på dagtid när byten skulle utföras, förenklade dessutom tidsbokningarna.

”Vi på Höganäs Energi ser det som en stor fördel att de nya mätarna skickar signaler fortlöpande. Det ger ännu säkrare avläsning av mätarställningar och betyder att i stället för att åka ut och göra rutinkontroll av mätare som fungerar utmärkt, kan fokus i stället läggas på de mätare som av någon anledning inte skulle fungera. Det tjänar både vi och miljön på. Att kunna stänga av elen på distans om det behövs är också ett framsteg”, säger Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi.

De nya mätarna uppfyller självklart de nya funktionskraven från Energimarknadsinspektionen och nästa steg blir nu att maximera värdet av deras mätdata.
Anders Kallin ser det som en stor fördel att Höganäs Energi kan göra fjärruppgraderingar av nya funktioner under hela mätarens livslängd, utan att behöva störa kunden. ”Vi vill att energi ska vara så smidigt som möjligt för våra kunder”, avslutar han.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Larsson, Försäljningsingenjör, Kamstrup AB +46 72 235 48 30 eller Anders Kallin, projektledare Höganäs Energi på +46 42 33 74 21.