Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Internet of things (IoT)

Postat den 7 oktober 2019 av Sune Dupont

Testa dina kunskaper inom läckagedetektering

Kan du identifiera olika ljudmönster och avgöra om det är frågan om ett läckage eller inte?

Ljudet av ett läckage

Alla akustiska ljud i dina ledningar kommer inte från läckage. Faktum är att det finns flera ljud som kan orsaka störningar när man försöker detektera läckage. Ljud från en vattenpump, trafik ovanför marken eller till och med regn kan orsaka störningar. Alla dessa källor skapar ljud som vår vattenmätare flowIQ® 2200 registrerar. Under utvecklingen av vattenmätaren samarbetade vi en hel del med olika bolag för att lära oss hur ett läckage låter och inte låter. Vi hade flera möten där vi alla diskuterade om var man ska lyssna och vad man ska lyssna efter. Dessa möten och tester gav oss värdefull insikt i hur vattenläckage låter och vilken typ av akustiskt mönster de skapar. .

I videoklippen nedanför kan du testa dina egna kunskaper inom läckagedetektering och försöka lyssna på fyra olika ljudkällor. Se om du kan skilja på dem och gissa vilket som är ett faktiskt läckage.


 

Testa din lyssnarförmåga och detektera ett läckage


Kan du känna igen alla fyra ljud och gissa vilket som är ett läckage? 

Läckagedetektering innan mätarinstallationen i servisledningar och distributionsnätet kan vara en stor utmaning. Därför bestämde vi oss för att skapa en ny vattenmätare som kunde underlätta vid läckagedetekteringsprocessen att spåra vattenläckage. Idén bakom var att integrera akustisk läckagedetektering direkt i mätaren med hjälp av ultraljudsteknik för att detektera ljudmönster som indikerar ett möjligt läckage.

Vi testade våra idéer och prototyper med flera olika bolag för att förstå det vanliga sättet att identifiera läckage och hur man på bästa sätt använder ljud som ett sätt att optimera hur bolag lokaliserar läckage idag. 

Kul fakta - vi började faktiskt med att testa prototyper i en testinstallation som vi byggde i vårt huvudkontor i Stilling, Danmark. 


Men hur fungerar det?

När vatten flödar genom en läckande ledning skapas ett annorlunda ljudmönster än vatten som flödar genom en intakt ledning. Akustiken ändras och skapar olika ljud beroende på storleken på läckaget eller rörbrottet.

Med hjälp av ultraljudsgivare registrerar flowIQ® 2200 dessa ljudmönster och skickar tillbaka det lägsta, uppmätta värdet över en 24-timmars period. Detta görs för att säkerställa att mätaren filtrerar bort bakgrundsljud såsom trafik ovanför marken eller ljud från den normala vattenförbrukningen inom huset. Om den lägsta, registrerade ljudnivån överskrider en viss nivå, så finns det en hög risk för läckage eller rörbrott i den givna installationen eller området.

Tillsammans med det medföljande analysverktyget Leak Detector, kan du få större transparens i ditt distributionsnät än någonsin tidigare.

Klicka här för att läsa mer om nästa generation av smarta vattenmätare och titta på videoklippet nedanför för att se fall från verkligheten där de nya smarta mätarna används.

 

Fälttestexempel

VCS Danmark deltog i fälttestet av den nya lösningen med akustisk läckagedetektering. Se videoklippet nedanför för att se fall från verkligheten där de nya smarta mätarna används.

Följ oss på Linkedin

För att ta del av de senaste nyheterna och blogginläggen. 
Klicka här eller sök efter "Kamstrup Water" på LinkedIn.

Skribent


Relaterade blogginlägg