Vatten
Smart mätning
Mätaravläsning

Postat den 4 mars 2019 av Martin Møller Værum

Framtiden för vattenmätning är här: är du redo?

Det är lätt att ryckas med i alla nyheter om teknik och behovet av att hålla sig uppdaterad. Det beror på att vi har sett vad som händer med organisationer som inte anpassar sig efter digitala omvälvningar. Blockbuster, Kodak, Blackberry – listan är lång. En sak är säker, och det är att listan bara kommer att bli längre under de kommande åren.

Vad betyder det för vattenbolag?
Det finns ett antal olika mätningslösningar och graden av digitalt antagande varierar kraftigt runt om i världen. Vissa har varit snabba att anpassa sig, andra lite motvilliga. Om du har lutat dig tillbaka och väntat på att se vad som kommer att hända kan det vara värt att tänka på att det digitala vattenbolaget inte längre hör till en teoretisk framtid. Det finns redan idag.

För vissa kan det från början handlat om ett mer exakt sätt att mäta förbrukningen på som sedanutvecklats till en strategi för verksamhetsoptimering som har en mätbar inverkan på ditt slutresultat.

Att ställa om till digital verksamhet handlar om att skydda intäkter, kapitalförvaltning, kundrelationer och mycket mer. Det handlar om att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Smart mätning har många fördelar: Skyddade intäkter, kapitalförvaltning och kundrelationer är några av fördelarna. 

Fördelar för dig, dina kunder och för miljön
Eftersom trycket på jordens resurser växer och behovet av att driva och kunna påvisa en hållbar verksamhet ökar har digitala vattenbolag förmågan att enkelt sätta upp riktmärken för vattenförluster.

Med intelligenta mätningslösningar blir den exakta förbrukningen för varje användare och den exakta volymen som levererats till olika försörjningsområden och sektioner kända faktorer. Arbetet med vattenbalanser förändras därmed avsevärt. I stället för att beräkna vattenbalansen för hela försörjningsområden kan dagliga beräkningar göras för enskilda områden. Detta gör det enklare att jämföra vattenförluster och prioritera resurser för läckagedetektering.

Men det handlar inte bara om att vara reaktiv mot läckagedetektering, det handlar om att använda mätdata för att vidta proaktiva åtgärder för en positiv förändring. Att kunna få saklig och uppdaterad kunskap om trycket i ditt distributionsnät innebär bland annat att du kan optimera trycket och övervaka områden där lågt tryck ökar risken för infiltration av vatten eller där oreglerade pumpar ökar risken för skadliga tryckstötar. Detta förlänger livslängden på ditt nätverk, minskar vattenförlusten till följd av läckage och minimerar energiförbrukningen – till nytta för både dig och dina kunder.

I en tid då allmänheten inte bara efterfrågar utan kräver större insyn i organisationer, kan digitala bolag tillhandahålla den nivå av kundservice som de behöver för att frodas.

När du driver ett verkligt digitalt vattenbolag kan du ge dina kunder åtkomst online till information om sin vattenförbrukning timme för timme. Därmed ökar deras medvetenhet om sin egen förbrukning, vilket ger dem möjlighet att göra förändringar som de sedan kan se återspeglas i sin nästa faktura – eftersom du kan fakturera för deras faktiska förbrukning och inte en uppskattad användning.

Tillgången till dessa insikter skyddar dina kunder mot oväntade händelser och främjar en relation som byggs på förtroende. Du kommer troligtvis att se att denna förbättrade koppling mellan förbrukning och avräkning leder till färre servicebesök och tvister med dina kunder. 

Vill du bli redo för framtiden för mätaravläsning?

Läs mer om smarta mätningslösningar här.


Skribent


Relaterade blogginlägg