Elektricitet
Förvaltning av tillgångar
Nätverksinfrastruktur
Internet of things (IoT)

OMNIA® 6 skyddar er utrustning från harmonisk distorsion

Med kraftfulla elmätare ochgranulära data kan den nya programvaran OMNIA® 6 Suite hjälpa er att säkerställa stabil eströmförsörjning, utnyttja er utrustning optimalt och förbered er för framtiden genom att identifiera orsakerna till harmonisk distorsion i ert elnät.

När era kunder kontaktar er angående flimrande LED-lampor i sina hem eller opålitlig produktionsutrustning är grundorsaken ofta harmonisk distorsion i elnätet, vilket minskar kvaliteten på strömförsörjningen. Traditionellt sett har det varit svårt att identifiera orsaken till och av distorsionen.

OMNIA® 6 Suite identifierar orsakerna

Kamstrups nya OMNIA® 6 Suite ger er ett effektivt och tillförlitligt analysverktyg för att identifiera orsakerna till harmonisk distorsion i ert elnät. Först när ni känner till orsakerna har ni möjlighet att göra något åt problemen.

Det finns tre grundläggande orsaker till varför OMNIA® 6 Suite är väl lämpat för att hantera harmonisk distorsion:

Hög processorkraft

Med nya och förbättrade processorer, kan OMNIA® e-meters mäta övertoner effektivt och mycket detaljerat, vilket gör det enklare att identifiera och lokalisera källan till störningar.

Precisionsmätning

I och med den höga kvaliteten på mätningarna och det unika sättet att bearbeta uppmätta data, ger OMNIA® e-meters er en granulär översikt över varje mätpunkt. Med relativt få installationer av OMNIA® e-meters, kan data från mätarna ge er en fullständig överblick över hela ert nätområde.

Förbättrad dataöverföring

IoT-teknik gör att ni effektivt kan överföra fakturerings- och strömkvalitetsdata över det mobila nätverket, vilket ger er rätt data vid rätt tidpunkt, samtidigt som ni kan driva och optimera ert företag.

Exempel på problem med harmonisk distorsion

  • En transformatorstation i Sverige blev överhettad under tiden som den arbetade med endast 25 % av sin maximala belastning. Orsaken visade sig vara harmonisk distorsion.
  • Vid en dansk mejerigård gick en mjölkrobot ofta sönder, vilket orsakade stora förluster. Problemet orsakades av harmonisk distorsion från en frekvensomvandlare.
  • En dansk nätstation blev överhettad, vilket gjorde att ett SIM-kort och flera plastkomponenter smälte. Överhettningen orsakades av harmonisk distorsion från digitala växelriktare vid två närliggande gårdar som använde solenergi.

Ett ökande problem

Harmonisk distorsion är inte bara ett störningsmoment för era kunder; det kan även leda till allvarliga ekonomiska problem och driftsproblem för er som enlätsföretag eftersom distorsionen drastiskt ökar slitaget på utrustningen och minskar kapaciteten i elnätet.

Problemet kommer att öka under de kommande åren eftersom harmonisk distorsion ofta orsakas av elektroniska belastningar som elbilar, värmepumpar och frekvensomvandlare. I och med den gröna omställningen blir sådana enheter allt mer populära; med andra ord ökar den snabba elektrifieringen av samhället utmaningarna med harmonisk distorsion.

Eftersom elförbrukningen förväntas öka med upp till 300 % fram till 2030, måste ni utnyttja era befintliga tillgångar optimalt – och investera klokt i nya tillgångar när det behövs – och därför är det viktigt att kunna hantera harmonisk distorsion.

En effektiv och tillförlitlig lösning

Med data från OMNIA® 6 Suite kan ni snabbt identifiera källorna till harmonisk distorsion. Data visar var ni ska leta och ni erhåller informationen snabbt. Med flera OMNIA® e-meters kan ni jämföra och korrelera data från flera kunder för att skapa detaljerade analyser. Ni behöver inte vänta på kostsamma, tidskrävande och ofullständiga mätningar på plats.

Med databaserad analys i OMNIA® 6 Suite, kan ni:

  • utnyttja nätstationerna och distributionskablarna optimalt
  • säkerställa stabil drift och hålla era kunder nöjda
  • identifiera och lokalt åtgärda orsakerna till distorsionen
  • spara pengar på skadeståndsansvar när incidenter inträffar

Kort sagt, med OMNIA® 6 Suite får ni data som hjälper er att driva verksamheten effektivt idag och förbereda er inför framtiden.

Förbered dig för framtiden

Det är inte bara enkelt att komma igång med OMNIA® 6, det är dessutom enkelt att hålla sig uppdaterad. OMNIA® 6 byggdes med framtidsberedskap i åtanke och vi utvecklar och uppgraderar kontinuerligt OMNIA® 6 Suite med ny funktionalitet och stöd för ny maskinvara.

Från och med version 6 behöver du inte längre migrera från system till system när tekniken förändras. Du kan fokusera på att utveckla din verksamhet för att hantera aktuella och framtida utmaningar i en värld med mer förnybar energi och mindre förutsägbarhet – med fullt stöd från OMNIA® Suite.