Elektricitet
Internet of things (IoT)
Tillförlitliga data
Driftseffektivitet

Nya Kamstrup OMNIA® 6 ger oslagbar konnektivitet

Den nya versionen av Kamstrups programvaruplattform för smarta elmätare, OMNIA® 6 Suite, använder IoT-teknologi och befintligt mobilnät för att leverera konnektivitet som flyttar fram gränserna för fjärravläsning. Det betyder att du nu kan få all mätdata du behöver för en effektivare och mer planerbar verksamhet.

Nya OMNIA® 6 Suite från Kamstrup ger oslagbar konnektivitet mellan elmätare och nätbolagets olika bakomliggande IT-system. Med hjälp av IoT-teknologi och mobilnätet överför OMNIA® 6 information på ett tillförlitligt och säkert sätt, även när mätarna är installerade på utmanande platser. Dessutom kan OMNIA® 6 registrera och överföra mycket mer data än de flesta andra kommunikationsteknologier för smarta elmätare.

Detta innebär att du och hela organisationen får all data som behövs, när ni behöver den – så att ni kan observera och kontrollera hela lågspänningsnätet. Detta kallar vi oslagbar konnektivitet, och med OMNIA® 6 är det precis det du får.

Fördelarna med IoT för smarta elmätare

Användningen av IoT i mobilnätet är den främsta orsaken till att nya OMNIA® 6 kan erbjuda förbättrad prestanda för fjärravläsning av elmätare. Teknologin passar helt enkelt perfekt för smarta mätare – och här är orsakerna:

  • OMNIA® 6 använder samma mobilnät som många andra företag, användare och enheter. Du behöver inte underhålla din egen infrastruktur. Stora kommersiella mobilnät är mycket tillförlitliga och kostnaderna för att driva och underhålla dem fördelas mellan tusentals intressenter.
  • Varje IoT-mätare kommunicerar oberoende och direkt över mobilnätet. Du behöver inte vara orolig för att mätaren måste ansluta via en koncentrator eller någon annan typ av gateway eller hub. Du får enkla, flexibla och kostnadseffektiva driftsättningsalternativ. Alla anslutna IoT-mätare kan överföra data omedelbart efter att de har installerats eftersom ingen komplex nätverkskonfiguration behövs.
  • Användningen av IoT över mobilnätet ger större bandbredd jämfört med konkurrerande teknologier. Därför kan du få mer data och mer frekvent insamling vid behov.

Oslagbar konnektivitet i ett svenskt elnät

En av våra kunder i Sverige installerade över hundra tusen nya OMNIA® e-meter smarta mätare i sitt lågspänningsnät, med utmärkt resultat:

  • I stadsområden samlades 99,5 % mätdata in inom 4 timmar
  • Mätarna etablerade en stabil anslutning även på platser med utmanande täckning (källare, skyddsrum etc.)
  • Av 100 000 mätare behövdes endast 50 extra antenner (0,05%)

Konnektivitetsfördelar med OMNIA® 6

Kamstrup har utvecklat mobilnätsbaserad IoT-teknologi i nya OMNIA® 6 Suite för att ge dig och din verksamhet viktiga funktioner som gör ert arbete både enklare och mer effektivt.

  • Automatiskt val av optimal IoT-teknologi: Nya kraftfulla OMNIA® e-meter väljer automatiskt NB-IoT eller LTE-M för att uppnå bästa konnektivitet vid varje mätplats. Med dessa två alternativ kan du installera mätare i områden med bra täckning och på utmanande mätplatser med begränsad täckning. OMNIA® e-meter säkerställer automatiskt bästa möjliga kommunikation. Montören behöver inte lägga tid på att konfigurera varje mätare på varje plats eller besöka mätarna senare för att byta kommunikationssätt.
  • Verifiering vid installation: OMNIA® e-meter kontrollerar automatiskt om den kan ansluta till nätet medan montören installerar mätaren. I de flesta fall sker anslutningen snabbt. Mätaren ger vägledning till montören så att eventuella problem kan åtgärdas omedelbart, till exempel genom att installera en extern antenn.
  • Säker dataanslutning: Kommunikationen mellan OMNIA® 6 Suite och mobilnätet är säkrad så att inte hackers eller andra illasinnade aktörer kan fånga upp eller manipulera viktiga mätdata. Dessutom är all data krypterad, från källa till mottagare, mellan mätaren och OMNIA® 6.
  • Befintliga mätare fungerar fortfarande: Bakåtkompatibilitet är en viktig faktor när du inte kan eller vill uppgradera hela mätarbeståndet på en gång. Med OMNIA® 6 är det enkelt att lägga till IoT-mätare i ett RF mesh radionät. De allra flesta befintliga mätare kommer att fortsätta kommunicera utan problem. Därför kan du uppgradera mätarna till IoT i din egen takt, utan att förlora kommunikationen med befintliga installationer.

Flytta fram gränserna för din fjärravläsning

Med oslagbar konnektivitet från OMNIA® 6 Suite, får du och elnätsföretaget den data ni behöver. Mätvärden och annan viktig information kan samlas in oftare, över en tillförlitlig och robust kommunikationslänk även om mätaren finns i en källare eller en sommarstuga ute i skogen. Med mer högupplöst och exakt data blir det betydligt enklare att hitta avvikelser i lågspänningsnätet, till exempel problem med övertoner eller spänning utanför tillåtna intervall.

Med OMNIA® 6 Suite bestämmer du själv när och hur du får de mätvärden som din organisation behöver. Med hjälp av den oslagbara konnektiviteten i OMNIA® 6 Suite flyttar Kamstrup fram gränserna för smart elmätning fram så att du kan utveckla och driva din verksamhet bättre.