Elektricitet
Internet of things (IoT)
Smart mätningslösning
Kommunikationsteknologier

IoT-mätning med OMNIA® 6

Uppgradera enkelt i din egen takt med vår nya OMNIA® 6 Suite

IoT-baserad mätning över mobilnätverket ger flera fördelar, inklusive mer granulära mätdata och högre datahastigheter. Vår nya OMNIA® 6 Suite låter dig dra nytta av dessa fördelar och förbereda dig för framtiden inom elmätning.

Med uppgraderad programvara och nya elmätare innehåller OMNIA® 6 Suite allt du behöver och du kan kombinera befintliga RF mesh-mätare med nya IoT-enheter. Det går snabbt och är enkelt att uppgradera till OMNIA® 6, så lösningen kan utvecklas i den takt du önskar.

Att hänga med i en snabbt växande elsektor

Fram till 2030 förväntas elförbrukningen att öka med upp till 300 %, delvis på grund av den ökande populariteten av elektrifierade och hållbara lösningar som värmepumpar och elbilar. Detta resulterar i större fluktuationer i efterfrågan. Samtidigt ökar den decentraliserade produktionen av förnybara energikällor oförutsägbarheten i elnäten.

Med tanke på dessa utmaningar är det endast möjligt att säkerställa en stabil strömförsörjning och planera kostnadseffektivt underhåll och utbyggnad av infrastrukturen med detaljerad och uppdaterad kunskap om förbrukningsmönster och driftstatus. Med andra ord behöver du svar och insikter för att oprimera elnätet. Det är dags att få mer kunskap och OMNIA® 6 Suite med IoT-mätning ger dig granulära förbrukningsdata som kan hjälpa dig.

Att uppgradera ditt din infrastruktur med smarta elmätare är lika enkelt som 1-2-3

Att integrera våra nya IoT-elmätare i ditt befintliga Kamstrup-nätverk är lika enkelt som 1-2-3. Oavsett om du behöver byta ut föråldrade mätare eller vill utforska möjligheterna med IoT-mätning, gör vår OMNIA® 6 Suite det snabbt och enkelt för dig att utvecklas.

Designad, byggd och testad i Danmark

Vi tillverkar alla OMNIA® e-mätare vid våra fullständigt automatiserade produktionslinjer i Danmark, vilket säkerställer genomgående hög kvalitet med fullständig spårbarhet. Och för att säkerställa hög tillgänglighet och oslagbar prestanda testar vi varenda mätare innan den lämnar vår fabrik, vilket ger dig mycket låga felfrekvenser.

Utforska OMNIA® e-meter