Värme
Kylning
Energieffektivitet
Smart mätningslösning

Kombinerad värme och kyla

Mätning av värme- och kylenergi – I ett system

I och med ökade energibesparingskrav inom både den offentliga och privata sektorn har behovet på tillförlitlig energimätning ökat i motsvarande grad. Detta gäller för såväl värme och kylning som för kombinerade värme/kyllösningar.

När uppvärmning krävs under de kallare månaderna och när kylt vatten krävs till luftkonditioneringen på sommaren, kan våra energimätare erbjuda en lösning med ett enda mätningssystem.

Endast ett rörledningssystem krävs för både värme och kylning, vilket leder till omfattande besparingar vid installationen. De två mätarna skyddas mot kondens genom inkapsling av flödesgivarhuset. Detta garanterar mätarens långa livslängd.

Intelligent kyl-/värmemätning

De kombinerade kyl-/värmemätarna kan fjärravläsas på en mängd olika sätt vilket eliminerar behovet av fysisk närvaro.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Du kanske också är intresserad av