Individuell mätning
Energieffektivitet
Smart mätning
Hållbarhet

Nya krav. Nya möjligheter.

Vissa ser EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED) som en möjlighet till förändring inom undermätning. Andra ser det som ytterligare en komplexitet att förhålla sig till i ett redan hektiskt arbetsliv.

Från och med oktober 2020 kommer EED att ändra arbetssättet gällande administration av värme
. Nu och i framtiden. Kamstrup finns tillgängliga både för skeptiker och optimister. För de mindre förändringarna och de stora förbättringarna. Vi finns här för dig i varje steg på din EED-resa.

Viktiga datum

 

Vi vet att förbrukningsmätning bara är ett av många arbetsuppgifter som utgör din fastighetsförvaltning. Så, av den orsaken, varför inte göra det enkelt för dig själv och uppfylla kraven i EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED) samtidigt?

Vissa ser direktivet som en möjlighet att ändra de aktuella mätningsrutinerna. Andra ser det som ytterligare en komplexitet i ett redan hektiskt arbetsliv. Oavsett hur man ser på direktivet, kommer EED att driva förändring inom tre huvudsakliga områden:

• Fjärravlästa mätare
• Datainsamling och rättvis fakturering
• Välinformerade och motiverade hyresgäster

Ambitionen med EED-direktivet är att intelligenta mätare ska tillhandahålla ny insikt för hyresgästerna om deras egna förbrukning och förhoppningsvis påverka sättet de förbrukar energi och varmvatten på. Allt för att spara resurser – finansiellt och miljömässigt. 

Detta innebär att EED antingen är ett sätt att komma igång eller att vidareutveckla verksamheten. Oavsett hur du ser på det så behöver du en plan och en översikt. Den största inverkan på ditt arbete är EED:s krav att mätarna levererar data. Till dig. Och dina hyresgäster. Genom att titta på data som kunskap istället för bara siffror, kan du bli en tilförlitlig partner och skapa verklig energieffektivitet.

Startpunkten för din EED-resa är att eliminera vardagliga utmaningar och hitta sätt att förverkliga potentialen av just din fastighetsförvaltning. Data från intelligenta mätare tillhandahåller ett stadigt informationsflöde om förbrukning, prestanda och systemstatus. Men det är även en guldgruva med insikter om var du kan optimera dina tillgångar och din verksamhet. Direktivet skapar transparens och utgör en bra grund för beslutsfattande och prioriteringar. 

Ser du betydelsen av rollen du kommer ha i kommande förändringar? Istället för att vara en ”passiv” mellanhand eller administratör, kan du vara en informativ partner som hjälper till att skapa positiva förändringar i dina byggnaders värme- och varmvattenförbrukning – och en katalysator för förändring. För dina hyresgäster. Och för miljön. 

 

Dina fördelar

Genom att byta till smarta mätare får du åtkomst till exakta mätdata och kunskap om förbrukningen. Detta säkerställer rättvis, individuell fakturering – och du kan hjälpa dina hyresgäster att optimera sin dagliga energiförbrukning. Allt detta samtidigt som du uppfyller kraven i EED-direktivet.

Dina hyresgästers fördelar

Medvetna förbrukare och medborgare ökar i antal – i synnerhet inom området energiförbrukning. Tack vare den kunskap som du tillhandahåller, kan du uppmuntra dina hyresgäster och hjälpa dem att förändra sina förbrukningsvanor, vilket sparar resurser – både finansiellt och miljömässigt.
 

”EED är en möjlighet att leverera ännu bättre service till hyresgästerna, eftersom de får tillbaka kunskap om förbrukningen direkt, vilket även främjar förändringar i beteendet.”

– Steen Schelle Jensen, chef för Product
Management – värme-/kylningslösningar vid Kamstrup