Vatten
Smart mätningslösning
Energieffektivitet
Digitalisering

Sänkt förbrukning och rättvis debitering

LKAB Fastigheter, Sverige

Fastighetsbolaget LKAB utrustar alla sina nya hus och lägenheter i Kiruna och i Gällivare med intelligenta värme- och vattenmätare från Kamstrup som fjärravläses via ett fast Radio Link-nätverk. Detta minskar överdriven förbrukning av både energi och vatten och garanterar dessutom en rättvis debitering av kunderna.

LKAB bygger ett stort antal nya fastigheter som en del av återuppbyggnadsprojektet där delar av Kiruna förflyttas 3 kilometer österut och stora delar av Malmberget flyttas till Gällivare.
 
Tusentals invånare är tvungna att flytta på grund av markdeformationer som uppstår till följd av den underjordiska gruvbrytningen i området.
Flera byggnader kommer att förflyttas eller rivas under det komplexa omvandlingsarbetet som är planerat att utföras successivt under de kommande 20 åren. 
 
LKAB har valt att installera individuella värme- och vattenmätare i alla nya bostäder – en långsiktig investering i ökad insyn i förbrukningen som kommer att gynna miljön, kunderna och slutligen företaget självt.

”Vi har ett ansvar att välja lösningar som stöder en hållbar utveckling i Kiruna. Vi vet att människor använder mindre vatten och energi när vi mäter förbrukningen, så vi ser på införandet av individuell mätning som ett miljömässigt val i första hand.”

-Tomas Lindgren, Projektledare LKAB

Ett miljömål med flera fördelar

Enligt projektledaren Tomas Lindgren kommer det alltid att finnas en överdriven förbrukning av energi och vatten om förbrukningen inte mäts. Ett stort bekymmer för LKAB är den inverkan detta har på miljön.
 
Han förklarar: ”Vi har ett ansvar att välja lösningar som stöder en hållbar utveckling i Kiruna. Vi vet att människor använder mindre vatten och energi när vi mäter förbrukningen, så vi ser på införandet av individuell mätning som ett miljömässigt val i första hand.”
”Den största fördelen är att folk använder mindre vatten och energi. Vi tjänar inte mer pengar – införandet resulterar faktiskt i en extra utgift för oss, men vi ser det som en investering i en hållbar miljö.”
 
Överdriven användning av vatten och energi är också en utmaning, särskilt i hyresrätter där alla hyresgäster betalar samma fasta månatliga belopp oavsett de stora variationerna i deras förbrukning.
Individuell mätning säkerställer korrekt debitering. ”Det är i grunden en fråga om rättvisa. Folk ska betala för det de förbrukar – varken mer eller mindre”, säger Tomas Lindgren.
 
Som en extra bonus får hyresgästerna inblick i sin förbrukning med en transparent debitering: ”När hyresgäster blir mer medvetna om sin förbrukning får de möjlighet att påverka och minska den.”

Utan mätning arbetar man i blindo

Eftersom de nya mätarna installeras i helt nya bostäder, har LKAB ännu inte någon förbrukningshistorik med vilken de kan jämföra mätdata de nu får varje timme.  I framtiden planerar företaget även att använda denna information mer aktivt för att optimera driften. ”Det finns stora vinster att hämta från driftsoptimering, men utan mätning arbetar man i blindo”, säger Tomas Lindgren.

En enkel lösning och smidig process

LKAB valde Kamstrup efter att ha introducerats för deras trådlösa mätningsteknik i ett annat projekt. Ett pilotprojekt där två gamla militära kasernbyggnader byggdes om till 24 moderna lägenheter slutfördes under 2013. Sedan dess har ett antal projekt av varierande storlek slutförts och många fler kommer att följa. 
 
LKAB installerar en koncentrator i alla nya projekt och via PcBase-systemet för insamling och hantering av mätdata kan de sedan se hur mycket vatten och energi som används i varje enskild lägenhet eller hus. ”Det vi tyckte om med Kamstrup var att vi fick en komplett lösning – klar och enkel att använda”, säger Tomas Lindgren. ”
Dessutom fungerar deras projektuppsättning riktigt bra. Nu har vi kommit så långt att vi bara behöver ”klippa och klistra” när vi startar upp ett nytt projekt. Det är inte svårt, men det måste bli rätt.” 
 
Idag är LKAB nöjda med Kamstrups lösning och dess prestanda – och efterhand som fler koncentratorer och repeaters installeras i det nya området blir den bara bättre.
 
I framtiden planerar företaget på att uppgradera till READy, Kamstrups lösning för mätaravläsning som är ännu snabbare och enklare att arbeta med.

Om systemlösningen:

• MULTICAL® 21 vattenmätare och MULTICAL® 602/801 värmemätare
• Mätaravläsning utförs via ett fast Radio Link-nätverk och mätaravläsningssystem