Individuell mätning
Föråldrad infrastuktur
Mätaravläsning
Vattenförlust

Koll på vattenförbrukningen skapar trygghet och överblick

Vinhandlarens samfällighetsförening, Sollentuna, Sverige

Med en investering i intelligenta vattenmätare tillsammans med ett system, READy, för fjärravläsning har samfällighetsföreningen Vinhandlarens samfällighetsförening fått en bättre överblick över sin vattenförbrukning.

De har samtidigt fått tillförlitliga förbrukningsdata som underlag till grund för debiteringen av de boende och dessutom har de fått bättre koll på ekonomin, tack vare sin övervakning som bl.a. snabbt fångar upp eventuella läckage.

I den svenska kommunen Sollentuna ligger samfällighetsföreningen Vinhandlarens samfällighetsförening, som består av 90 bostäder. Liksom många andra bostadsrättsoch samfällighetsföreningar har Vinhandlarens samfällighetsförening hittills använt mekaniska vattenmätare för att mäta vattenförbrukningen i varje enskild bostad. Föreningen har även två gemensamhetsområden – en ishockeyplan och en tvättstuga – som också ger upphov till vattenförbrukning. Den har man emellertid aldrig mätt och förbrukningen har därför bara delats lika mellan alla boende. Det är tanken även i fortsättningen. Föreningen kunde dock konstatera att det inte fanns något samband mellan föreningens vattenräkning från vattenbolaget och de mätningar som de boendes mekaniska mätare visade. Det var dags att tänka nytt!

En del av förklaringen till den bristande överensstämmelsen var att de mekaniska mätarna med tiden blivit slitna och mindre exakta. De boende i Vinhandlarens samfällighetsförening var därför ute efter en modern och framtidssäker lösning. De ville vara säkra på att förbrukningsdata från mätarna var korrekta.

Det skulle bl.a. ge bättre insikter i hur den faktiska förbrukningen fördelas mellan de boende och samtidigt se till att de debiteras för det vatten de faktiskt förbrukar. Med dessa överväganden i åtanke beslöt samfällighetsföreningen 2015 att investera i nya, intelligenta, vattenmätare från Kamstrup.

De intelligenta MULTICAL® 21-mätarna installerades och kombinerades med fjärravläsningssystemet READy för avläsning av mätarna. En lösning som snabbt gjorde Jörgen Kleveborn, från styrelsen hos Vinhandlarens samfällighetsförening, entusiastisk.

“Med READy kan jag snabbt och enkelt läsa av samtliga mätare i nätverket. Insamlade data finns direkt tillgängliga i systemet och det sparar mig 4-5 timmars jobb.
I fortsättningen kan de boende vara säkra på att debiteringen är korrekt och att de faktiskt, endast betalar för det vatten de använder.”

Betala för faktisk förbrukning
Den nya lösningen tillför mervärde även för de boende, eftersom de inte längre själva behöver läsa av sina mätare. Det görs numer automatiskt med READy. Att data är exakta betyder dessutom att de boende nu bara betalar för sin egen faktiska förbrukning och därmed själva kan påverka hur stor vattenräkningen blir, genom att eventuellt ändra sin förbrukning.

– I början upplevde några hushåll att de skulle betala lite mer än de tidigare gjort, berättar Jörgen Kleveborn. – Men det berodde ju bara på att de tidigare hade betalat för lite i förhållande till sin faktiska förbrukning, medan andra betalat för mycket.
Slut på spill och efterdebiteringar
Med de intelligenta mätarna från Kamstrup följer dessutom en effektiv läckageövervakning, där stora svängningar I förbrukningen kan identifieras och därmed begränsas. Det fick de boende I Vinhandlarens samfällighetsförening erfara redan när mätarna installerades. Två mätare slog omedelbart larm i READy och man lokaliserade snabbt två läckage.

Vinhandlarens samfällighetsförening har även tidigare ställts inför utmaningar med läckage. En otät ventil till varmvattenbehållaren har till resulterade tidigare i en efterdebitering på runt 16 000 danska kronor. Sådana incidenter kan man i framtiden slippa med det nya systemet, som gör det lättare att övervaka vattenförbrukningen och snabbt kan identifiera onormalt hög förbrukning av olika slag. Investeringen I intelligenta vattenmätare gör att både Jörgen och de boende i Vinhandlarens samfällighetsförening kan sova gott om natten.

Om systemlösningen

Kund: Vinhandlarens samfällighetsförening (Sverige).
Lösning: MULTICAL® 21.
Net Build, READy Fixed Network
Antal mätpunkter: 90
Tidsram: 2015-2016.