Värme
Digitalisering
Smart mätning
Internet of things (IoT)

Postat den 24 april 2023 av Steen Schelle Jensen

Digitalisering ställer fjärrvärmeindustrin inför nya utmaningar

Det här blogginlägget publicerades först som artikel i det internationella magasinet Hot Cool i mars 2023 och har sedan redigerats något.

”Digitalisering är ett viktigt steg i utvecklingen av fjärrvärmesystem. Digitalisering förbättrar inte bara systemens pålitlighet, utan gör dem även mer hållbara och användarvänliga.” Det är vad ChatGPT svarar på frågan huruvida digitalisering är relevant för fjärrvärmebranschen. Det är inte ett dåligt svar, men i verkligheten är det lite mer komplext än så.

När saker och ting blir komplexa är det lätt att ange digitalisering som ett standardsvar. Få branscher har upplevt en ökad komplexitet i samma utsträckning som fjärrvärmebranschen har gjort. Och komplexiteten har bara ökat i samband med de utmaningar världen har ställts inför under de senaste åren, inklusive kriget i Ukraina och dess inverkan på den globala energiförsörjningen.

En ny, fluktuerande verklighet

Utöver de geopolitiska förändringarna är ytterligare en stor förändring för fjärrvärmebranschen den nödvändiga övergången till förnybara energikällor och överskottsvärme, den så kallade 4:e generationens fjärrvärme. Den nya verkligheten innefattar flera decentraliserade värmekällor, hög grad av elektrifiering, sektorkoppling, behovet av lägre temperaturer, olika typer av lagring, aktiva byggnader m.m.

Det kräver en helt uppkopplad värdekedja, från produktion till slutanvändare för att säkerställa effektiv balansering av fluktuerande värmeproduktion och för att möta efterfrågan från det ökande antalet uppkopplade byggnader – utan att äventyra tillförlitligheten. Det krävs digitala lösningar av operativa aspekter, tillgångsförvaltning, nya attraktiva serviceerbjudanden till slutanvändare m.m. Digitalisering har potential att revolutionera hur vi planerar, underhåller och driver våra fjärrvärmesystem.

Den här revolutionen pågår redan, inte minst till följd av den obligatoriska utrullningen av smarta mätare vilket krävs enligt energieffektivitetsdirektivet. En undersökning genomförd av Euroheat & Power DHC+ Platform visar att behovssidan av värdekedjan för fjärrvärme (byggnader/slutanvändare) är underbetjänad, eftersom många befintliga lösningar huvudsakligen hanterar produktion, prognoser och energihandel. Det innebär att utrullningen av smarta mätare är en unik möjlighet att tillämpa en helt databaserad helhetssyn på fjärrvärmesystemet.

Rättanvänd data säkerställer rätt lösningar

Jag fick nyligen tillgång till de senaste siffrorna för Kamstrups hostingcenter och de smarta mätningslösningar vi hanterar åt våra kunder. Det visade sig att vi nu hanterar data från mer än 1,3 miljoner värmemätare från fler än 400 fjärrvärmeföretag – och nästan hälften av dem tillhandahåller tidsserier en gång i timmen. Om alla dessa datapunkter skulle omvandlas till värdefulla insikter får våra kunder ett fantastikt underlag de kan basera sina beslut på. 

Många fjärrvärmeoperatörer har redan fått betydande resultat från den nätverkstransparens som smarta mätdata ger. Resultaten inkluderar lägre temperaturer, mer kapacitet och minskade förluster i fjärrvärmenätet. Det är ett steg i rätt riktning och jag är glad att se att digitalisering numera tas upp på nästan alla fjärrvärmeevenemang, precis som nationella förbund ger uttryck för att ha digitala ambitioner och delar kunders framgångar, samtidigt som internationella arbetsgrupper är på gång i Euroheat & Power, IEA DHC, m.fl.

På tal om att digitalisering ofta är det enkla svaret kvarstår det faktum att utveckling av inte bara digitala lösningar, utan RÄTT digitala lösningar för fjärrvärmeoperatörer börjar med in ingående förståelse av branschens komplexitet och de utmaningar och processer fjärrvärmeoperatörer behöver hantera. Så precis som att ChatGPT kan ge ett svar som visserligen inte är fel, men saknar djup och substans, kan vi som leverantörer inte försöka gissa vad fjärrvärmeoperatörer behöver och på vilket sätt vi kan hjälpa dem.

Dela kunskap och visioner

De bästa digitala lösningarna är de som bygger på samarbete mellan ledande fjärrvärmeoperatörer och innovativa lösningsleverantörer där erfarenhet och djup teknologisk kunskap möts. Vi måste utforska nya möjligheter tillsammans för att hantera och lösa rätt utmaningar så att hela branschen förbättras.

Under de senaste 2–3 åren har jag varit med på flera gemensamma sessioner för att driva just den här processen framåt. Vi har haft öppna diskussioner, delat styrkor och svagheter, analyserat data och tagit fram prototyper och sedan avslutat en lång arbetsdag med pizza – för att sedan göra om samma sak nästa dag igen. Det är en unik upplevelse som skapar både öppenhet och förtroende mellan alla inblandade och jag ser fram emot många fler sessioner.

Därför uppmanar jag fjärrvärmeoperatörer och leverantörer att dela kunskap och visioner så vi tillsammans kan skapa de bästa möjliga lösningarna. Kamstrup kommer att finnas på plats på Fjärrvärmedagarna på Quality Hotel Friends i Solna den 26–27 april 2023. Varmt välkommen till vår monter för att diskutera vilka samarbetsmöjligheter som finns.


Skribent


Relaterade blogginlägg