Värme
Driftseffektivitet
Smart mätning

Postat den 24 september 2021 av Steen Schelle Jensen

Framtiden för svensk fjärrvärme kräver ett närmare samarbete

För att säkerställa framtiden för svensk fjärrvärme som konkurrenskraftig energikälla behövs ett närmare samarbete mellan fjärrvärmebolag, kunder och partners.
I ett blogginlägg på kamstrup.com reflekterade Henrik Näsström, energikonsult på Sigholm och marknadschef på Varberg Energi, över några av utmaningarna som hotar lönsamheten för svenska fjärrvärmebolag. Bland annat nämnde han olämpliga prismodeller och konkurrensen från värmepumpar. Han beskrev också vad fjärrvärmeaktörer kan göra för att klara dessa utmaningar. Henrik Näsströms argument är välgrundade och betonar att det krävs en gemensam insats för att säkerställa branschens framtida konkurrenskraft och framgång.

Utnyttja det som finns tillgängligt idag

En av de centrala punkter som Henrik Näsström tar upp är behovet av starkare prismodeller som reflekterar tillgänglig kapacitet istället för energin som används. Grunden för modellerna är mätdata med hög kvalitet. Vi på Kamstrup delar den bilden, inte minst för att mätdata är grunden för vår verksamhet. Men det krävs ökad digitalisering för att kunna utnyttja den fulla potentialen i mätdata och öka effektiviteten, hela vägen från produktion till slutanvändare.

Många verktyg och tekniska lösningar som krävs för att frigöra dessa optimeringsmöjligheter finns redan på marknaden. Det finns dock mycket mer att göra för att underlätta för svenska fjärrvärmebolag så de kan använda sin tid och sina resurser på att göra det som de är bäst på. Det handlar om att definiera vad som behöver göras för att skapa grunden för framtidens fjärrvärme.

Ett ekosystem i utveckling

Det kan vara svårt för enskilda bolag att själva ta itu med den gröna omställningen och samtidigt leverera stabilt och säkert med allt högre effektivitet. Dessutom krävs ett prisvärt och konkurrenskraftigt fjärrvärmeerbjudande. Vi lever och arbetar i ett samhälle som förändras allt snabbare. Därför ser vi ett behov av ett ännu närmare samarbete med våra kunder och partners i ett dynamiskt ekosystem fokuserat på utveckling av de rätta lösningarna för att utnyttja data hela vägen genom fjärrvärmens värdekedja.

I sitt blogginlägg noterar Henrik Näsström att det med dagens teknologi är möjligt att utöka sitt produkt- och tjänsteerbjudande, att införa nya kundcentrerade affärsmodeller och bli en attraktiv medspelare i ett integrerat energisystem. Men detta kräver leverantörer som är redo och har kompetensen att ta ledningen.

Vår öppna inbjudan till samarbete

Gemensam produktutveckling har alltid varit en del av Kamstrups sätt att arbeta. Vi är en leverantör, men vi är också en partner som med hjälp av ny teknologi skapar lösningar för att hjälpa fjärrvärmebolag med verksamhetens utmaningar.

Kamstrup möjliggör framsteg och värdeskapande, men vi tar också det fulla ansvaret för att utveckla och driva övergången till digitalisering tillsammans med våra kunder.

Läs därför detta som en öppen inbjudan till dig som delar vårt perspektiv och som vill samarbeta med oss för att säkerställa framtiden för svensk fjärrvärme som konkurrenskraftig energikälla.

Läs Henrik Näsströms blogginlägg här.


Skribent


Relaterade blogginlägg