Smart vattenmätning

Våra vattenmätare med ultraljudsmätning bygger på beprövad teknik och representerar framtiden för smart vattenmätning. Kvalitet är inte bara en prioritet för oss. Kvalitet ligger till grund för allt vi gör och i varje del av våra vattenmätares livscykel från idé och genom hela dess livslängd.

Samtidigt som exakt precision är kärnan i våra mätare, erbjuder de mycket mer än data som behövs för korrekt fakturering. Detta eftersom vi tror att smart mätning innebär mer än ökad noggrannhet. Det handlar även om att öka servicenivån, ta hand om miljön och spara tid och pengar som kan användas för andra viktiga uppgifter i din verksamhet. Det handlar om att ha en grund för att fatta rätt beslut och göra rätt investeringar, på dina villkor.

Varje medlem i Kamstrups vattenmätarfamilj är byggd för att hålla. Varje mätare genomgår strikta produktions-, kalibrerings- och testprocedurer för att säkerställa högsta kvalitetsstandarder. I kombination med ultraljudstekniken, innebär detta att de är lämpliga för horisontell och vertikal installation, även under utmanande förhållanden.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6