Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

En mätare. Flera applikationer.

Välj din bransch och ta reda på hur Kamstrups innovativa mätningslösningar kan hjälpa din verksamhet.

Försörjningsföretag

Den smartare mätningslösningen

OMNIPOWER® trefasmätare är optimerad för smarta mätsystem och erbjuder en mängd funktioner för maximalt utnyttjande av energiprodukter. Mätning av spänningskvalitet och händelseloggning för alla fyra kvadranter är standardfunktioner. Dessutom stöder mätaren ett brett utbud av kommunikationstyper.

OMNIPOWER® trefasmätare är förberedd för smarta hem-applikationer via HAN-gränssnittet.

Trefasmätaren finns i flera olika varianter. Oavsett om du behöver en mätare med eller utan brytare, en variant med DIN-skena eller en mätare med hög eller låg säkerhetsnivå. Förinställd kryptering kan låta konstigt, men du kan få allt med OMNIPOWER® produktsortimentet.

Fastighetsförvaltning

Det är viktigt att fastighetsförvaltare får noggrann elmätning för att kunna sänka kostnaderna och optimera förbrukningen. De behöver också förbättrade nivåer av tillförlitlighet och smarta funktioner för att skydda sin avkastning på investeringen och hålla slutanvändarna uppdaterade.

OMNIPOWER® trefasmätare är idealisk för mätning av strömförbrukning under 100 A. Den har inga rörliga delar och bibehåller därmed sin exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 20 år, oavsett i vilken riktning mätaren monteras.

Mätaren erbjuder mätning av spänningskvalitet, händelseloggning och generering av belastningsprofil. Dessutom stöder mätaren ett brett utbud av kommunikationsmoduler och levereras i ett modulärt format för överträffad flexibilitet. Du kan även lägga till eller ändra kommunikationstypen utan att frånkoppla eller att störa elförsörjningen. Dessutom är mätaren är anpassad för smarta hem och visar textmeddelanden på mätarens display. Den kan även trådlöst överföra förbrukningsdata i realtid, textmeddelanden, larm och prisinformation till en display i bostaden.

Läs mer

Industriförvaltning

Framtidssäker elmätning för industriapplikationer

Företagen behöver värdefull kunskap om sin vatten- och energiförbrukning för att optimera kostnaderna och skapa mer hållbara affärsmetoder.

Läs mer

Konsulterande ingenjörstjänster

Mer än bara en elmätare

Ingenjörsprojekt kräver elmätning som tillhandahåller mer än insamling av data för förbrukningsfakturering. De behöver lösningar som kan leverera långsiktig flexibilitet och tillförlitlighet.

OMNIPOWER® trefasmätare är en mycket mångsidig lösning för mätning av strömförbrukning under 100 A. Den är öppen för en lång rad kommunikationsmoduler som radio, NB-IoT, GSM, GPRS, 3G och M-Bus. Mätarens modulära uppbyggnad gör det möjligt för det allmännyttiga bolaget att lägga till eller ändra kommunikationstyp i mätaren utan att koppla ifrån den och därmed utan att avbryta försörjningen till kunderna.

Dessutom är OMNIPOWER® trefasmätare anpassad för smarta hem via HAN-gränssnittet och kan visa textmeddelanden på mätarens display. Den kan även trådlöst överföra förbrukningsdata i realtid, textmeddelanden, larm och prisinformation till en display i bostaden.

Läs mer

Kan robotar lyfta ett allmännyttigt bolags slutresultat?

I vår helautomatiserade produktionsanläggning gör robotarna mycket mer än att bara flytta komponenter och mätare. De har en direkt inverkan på ditt slutresultat.

Fjärravläsning av elmätare

Kamstrup OMNIA® är ett komplett smart mätningssystem som stödjer alla dagliga uppgifter i samband med fjärravläsning av smarta mätare och daglig förvaltning av mätdata och kommunikationsnätverk. Det är flexibelt, modulärt och skalbart från pilotdriftsättningar till storskaliga driftsättningar.

Får ut mer av din mätdata

Omvandla dina smarta mätdata för att öka lönsamheten och förbättra ditt distributionsnät, din verksamhet och din planering. Power Intelligence tillhandahåller värdefull kunskap baserad på avancerad analys och intuitiv visualisering och hjälper dig att tackla utmaningarna i en alltmer elektrifierad värld.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6