Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

En mätare. Flera applikationer.

Välj din bransch och ta reda på hur Kamstrups innovativa mätningslösningar kan hjälpa din verksamhet.

Försörjningsföretag

En smartare lösning för elmätning

Enfaselmätaren OMNIPOWER® är en smart mätare med hög noggrannhet som erbjuder långsiktig stabilitet och tillförlitlighet. Mätaren finns i flera olika varianter för att passa alla behov. Den kan konfigureras för att passa din nätverksinfrastruktur, oavsett om du har specifika krav på krypteringsstandarder, datainsamlingsprotokoll, vald kommunikationsteknik eller något helt annat.

Som en avancerad smart mätare kan OMNIPOWER® förses med en rad olika kommunikationsmoduler och tillhandahåller intelligenta funktioner som fyrkvadrantsmätning, elkvalitetsmätning och fjärrfrånkoppling som standard.

Fastighetsförvaltning

Framtidssäker elmätning för användning i bostäder

Vi förstår att fastighetsförvaltare behöver noggrann elmätning för att säkerställa att de kan sänka kostnaderna och optimera förbrukningen. Vi vet också att de behöver förbättrade nivåer av tillförlitlighet och smarta funktioner för att skydda sin avkastning på investeringen och hålla slutanvändarna uppdaterade.

Enfasmätaren OMNIPOWER® för användning i bostäder är en smart mätare med hög noggrannhet som erbjuder långsiktig stabilitet och tillförlitlighet. Mätaren är anpassad för smarta hem och visar textmeddelanden på mätarens display. Den kan även trådlöst överföra förbrukningsdata i realtid och prisinformation till en display i bostaden. Dessutom kan den utrustas med ett brett utbud av kommunikationsmoduler och tillhandahålla intelligenta funktioner som fyrkvadrantsmätning, elkvalitetsmätning och fjärrfrånkoppling som standard.

Läs mer

Konsulterande ingenjörstjänster

Mer än bara en elmätare

Ingenjörsprojekt kräver elmätning som tillhandahåller mer än insamling av data för förbrukningsfakturering. De behöver lösningar som kan leverera långsiktig flexibilitet och tillförlitlighet.

Enfaselmätaren OMNIPOWER® är en smart mätare med hög noggrannhet som erbjuder långsiktig stabilitet och tillförlitlighet. Den levereras i olika varianter för att matcha alla behov och den kan konfigureras för att passa din uppsättning, oavsett om du har specifika krav på krypteringsstandarder, datainsamlingsprotokoll, kommunikationsteknik eller något helt annat. Som en avancerad smart mätare kan den förses med en rad olika kommunikationsmoduler och tillhandahåller intelligenta funktioner som fyrkvadrantsmätning, elkvalitetsmätning och fjärrfrånkoppling som standard. Med READy-mätaravläsning stöds fyra enkla register.

Läs mer

Kan robotar lyfta ett allmännyttigt bolags slutresultat?

I vår helautomatiserade produktionsanläggning gör robotarna mycket mer än att bara flytta komponenter och mätare. De har en direkt inverkan på ditt slutresultat.

Fjärravläsning av elmätare

Kamstrup OMNIA® är ett komplett smart mätningssystem som stödjer alla dagliga uppgifter i samband med fjärravläsning av smarta mätare och daglig förvaltning av mätdata och kommunikationsnätverk. Det är flexibelt, modulärt och skalbart från pilotdriftsättningar till storskaliga driftsättningar.

Får ut mer av din mätdata

Omvandla dina smarta mätdata för att öka lönsamheten och förbättra ditt distributionsnät, din verksamhet och din planering. Power Intelligence tillhandahåller värdefull kunskap baserad på avancerad analys och intuitiv visualisering och hjälper dig att tackla utmaningarna i en alltmer elektrifierad värld.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6