OMNIPOWER® Enfasmätare

Intelligenta och högpresterande enfasmätare för användning i bostäder.

Enfasmätaren OMNIPOWER® för användning i bostäder är en smart mätare med hög noggrannhet som erbjuder långsiktig stabilitet och tillförlitlighet. Vår enfasmätare OMNIPOWER® finns i flera olika varianter för att passa alla behov. Den kan konfigureras för att passa din nätverksinfrastruktur, oavsett om du har specifika krav på krypteringsstandarder, datainsamlingsprotokoll, den valda kommunikationstekniken eller något helt annat.

Enfasmätaren OMNIPOWER® är en sofistikerad smart mätare som kan utrustas med ett brett utbud av kommunikationsmoduler och har smarta funktioner som fyrkvadrantsmätning, elkvalitetsmätning och fjärrfrånkoppling som standard. Selektiva brytare och en certifierad lösning med STS förskottsbetalningsmätare finns också bland dina alternativ.

Kan robotar lyfta ett försörjningsföretags resultat?

I vår helautomatiserade produktionsanläggning gör robotarna mycket mer än att bara flytta komponenter och mätare. De har en direkt inverkan på ditt slutresultat.

Fjärravläsning av elmätare

Kamstrup OMNIA® är ett komplett smart mätningssystem som stödjer alla dagliga uppgifter i samband med fjärravläsning av smarta mätare och daglig förvaltning av mätdata och kommunikationsnätverk. Det är flexibelt, modulärt och skalbart från pilotdriftsättningar till storskaliga driftsättningar.

Får ut mer av dina mätdata

Omvandla dina smarta mätdata för att öka lönsamheten och förbättra ditt distributionsnät, din verksamhet och din planering. Power Intelligence tillhandahåller värdefull kunskap baserad på avancerad analys och intuitiv visualisering och hjälper dig att tackla utmaningarna i en alltmer elektrifierad värld.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Du kanske också är intresserad av...