Underbehandlare

Varför använder Kamstrup underbehandlare?

Kamstrup använder underbehandlare för att säkerställa bästa möjliga lösning för våra kunder.

Inom vissa områden anförtror Kamstrup bearbetning eller delar av bearbetningen av personliga data till andra databehandlare.

Behandlingen anförtros endast till andra databehandlare i de fall vi upptäcker att någon har större expertis än vi. Som ett resultat säkerställer vi en kvalitetsupplevelse som ger den bästa möjliga lösningen för våra kunder.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka underbehandlare Kamstrup använder för att behandla personliga data.